Syrien: Medvetna urskillningslösa attacker mot civila

Civila, många av dem barn, är de som drabbas värst av den syriska arméns skoningslösa attacker, säger Amnesty i en rapport baserad på utredningar som gjorts på plats under september månad.

Rapporten visar hur regeringsstyrkor utför urskillningslösa bombattacker och granatbeskjutningar när de tvingats till reträtt av oppositionsstyrkor – med katastrofala följder för civilbefolkningen. I rapporten beskrivs hur 166 civila varav 48 barn och 20 kvinnor dödats och hundratals skadats i 26 byar och städer, i Idlib, Jabal al-Zawiya och norra Hamaregionen.

– Civilbefolkningens svåra situation i dessa områden har hamnat i skymundan för omvärldens rapportering, som främst fokuserat på striderna i Aleppo och Damaskus. Men fasorna för civilbefolkningen i Idlib, Jabal al-Zawiya och norra Hamaregionen är lika upprörande, säger Donatella Rovera, Amnestys expert som nyligen återvänt från norra Syrien.

Civila har dödats och skadats i sina hem eller när de sökt skydd undan striderna. Den 16 september dödades åtta civila, fem av dem var barn, i Jabal al- Zawiya. Vittnen har berättat för Amnesty att sju av offren deltog i en bröllopsfest och att det åttonde offret var en sexårig pojke som dödades då han handlade bröd. Under de två veckor då Amnesty genomförde utredningar pågick dagliga bombattacker och granatbeskjutningar mot bostadsområden och en dramatisk ökning av antalet civila offer.

De många attackerna nära sjukhus som fått ta emot skadade personer och mot boende som köar för att köpa bröd, väcker misstanken att den syriska arméns angrepp medvetet riktar in sig på folksamlingar. Det höga antalet barn bland offren tyder också på att armén i allt större utsträckning använder sig av urskillningslösa attacker mot bostadsområden. Den 14 augusti dödades fyra barn i byn Shellakh, i närheten av Idlib och fyra dagar senare dödades två femåriga flickor, Hajar Rajwan och Ines Sabbouh och två av deras kusiner, tio och elva år gamla då de lekte utanför huset där de bodde.

Även oppositionsgrupper har använt urskillningslösa vapen, som till exempel hemgjorda raketer, i tättbefolkade områden.  Samtliga oppositionsgrupper – de som är kopplade till den Fria syriska armén och andra – måste göra klart för alla som står under deras befäl, att det faktum att regeringsstyrkorna begår brott mot den internationella humanitära rätten, på inget sätt ursäktar att liknande grova brott begås från oppositionens sida.

Världssamfundet har, på grund av oenighet, varit både oförmöget och ovilligt att stoppa våldet som drabbar civilbefolkningen i Syrien. Medlemmarna i FN:s säkerhetsråd måste upphöra med sitt politiska käbbel och i stället sätta offren i främsta rummet.

Genom att överlämna situationen i Syrien till den internationella brottmålsdomstolen skulle man skicka ett kraftfullt budskap till dem som gör sig skyldiga till krigsförbrytelser, att straffrihetens tid är över och på det sättet få samtliga parter i konflikten – såväl regeringsstyrkorna som oppositionsgrupper – att tänka sig för en extra gång innan de begår dessa övergrepp, säger Donatella Rovera.

Naturligtvis räcker inte ovanstående förslag, Det behövs mer. Exempelvis behövs vapenleveranser till sekulära delar av oppositionen liksom ett ökat internationellt politiskt stöd till densamma.

Svensson/Amnesty International

Intressant?
Bloggat: KildénÅsman, Röda Malmö,
Borgarmedia: DN, SVD1, 2, 3, 4, GP1, 2, 3, 4,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements