Alla Sveriges fiskar samlade i Nationalnyckeln

Nu kommer en efterlängtad, modern bestämningsbok som inkluderar vanliga arter som gädda och abborre men även mindre kända arter som birkelånga och vrakfisk.

På måndag publiceras Nationalnyckelns andra volym om fiskar. Denna gång presenteras abborre, torsk och resten av de arter som i folkmun kallas benfiskar. Boken omfattar 216 arter strålfeniga fiskar (Actinopterygii) som finns i svenska vatten, varav flera bara har påträffats tillfälligt. För ett år sedan publicerades en volym som inkluderade bland annat hajar och rockor och som även innehöll en introduktion till hela stammen ryggsträngsdjur (Chordata).

Vi människor är också ryggsträngsdjur och det är just från benfiskarnas tidiga förfäder som vi ursprungligen härstammar. I boken beskrivs fiskarnas släktskap, levnadssätt och byggnad (morfologi) på ett populärvetenskapligt sätt. Varje art presenteras utförligt i text och med detaljerade bilder. Illustrationerna används också i bestämningsnycklar och i de populära samlingsplanscherna.

Kungar och mäklare

Sillkung

Sillkungen är en mycket spektakulär fisk som har påträffats vid ett par tillfällen i Sverige, senast år 2010. Den kan bli uppåt 8 meter lång och är därmed världens längsta strålfeniga fisk. Dess säregna utseende gör att den har liknats vid en orientalisk drake, och sillkungen har också inspirerat till historier om jättelika havsormar och andra mytiska marina varelser.

Makrill

Makrillen är Bohusläns landskapsfisk och är lite udda eftersom den saknar simblåsa. Det gör att den kan förflytta sig snabbt mellan olika djup. Ordet makrill kommer av franskans maquereau, alltså hallick, kopplare, ett ord besläktat med tyskans Makler, som i sin tur gett oss ordet mäklare…

Skrivet av specialister

Huvudförfattare är Sven O. Kullander, verksam vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Bo Delling, också verksam vid riksmuseet, har varit handledare åt illustratörerna, tagit fram underlag till utbredningskartor samt lämnat väsentliga textbidrag. Illustrationerna är framställda av Linda Nyman och Karl Jilg.

Svenska artprojektet fyller tio år

Fiskarna är en stor resurs för människan och utgör ett tydligt exempel på att vi är beroende av att naturens ekosystemtjänster fungerar. Att strunta i bevarandet av biologisk mångfald och ekosystem är som att vara utan hemförsäkring. Svenska artprojektets uppdrag är att kartlägga och beskriva den svenska biologiska mångfalden. Många nya arter har hittats och beskrivits under projektets gång, men långt ifrån alla arter är upptäckta.

SLU/Svensson

——————————————————–

I Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna presenteras aktuell kunskap om svenska flercelliga djur, växter och svampar i ett sammanhängande bokverk. Med vackra och pedagogiska bilder, engagerande texter och nycklar för artbestämning beskrivs arter i Sverige. Nationalnyckeln produceras av ArtDatabanken, SLU på uppdrag av Sveriges riksdag inom ramen för Svenska artprojektet.

Nationalnyckeln är det enda bokverket i sitt slag i världen och satsningen innebär ett kunskapslyft för svensk naturvård.

Den svenska regeringen vill förstås strypa pengarna till detta intressanta och värdefulla projekt.

Så därför ska du ge stöd till Nätverket bevara Nationalnyckeln på Facebook » för att föröska få regeringen att ändra sig.

Intressant?
I media: DN, GP, SVD1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements