Ungdomsbrottslighet och Kortedala-dådet

De två ungdomar som dömts som skyldiga till den brutala misshandeln av Carl-Erik Cedvander på Kortedala Torg i våras har som straff fått ungdomsvård och ungdomstjänst i 100 resp. 60 timmar. Det är utifrån lagstiftning rimligt straff som jag skrivit tidigare. Exakt vad ungdomsvården innefattar i detta fall vet jag inte men det röra sig om ganska skiftande åtgärder:

Ungdomsvård är en påföljd i det svenska rättssystemet som infördes den 1 januari 2007. Påföljden är avsedd för ungdomar, främst sådana som är 15-17 år, som har ett särskilt behov av stöd eller hjälp från socialtjänsten. Påföljden motsvarar det som tidigare kallades ”vård inom socialtjänsten” och preciseras i varje enskilt fall i ett ungdomskontrakt eller en vårdplan, som bifogas domen i fråga.

Påföljden kan innebära allt från att till exempel lämna urinprov i ett par månader till en längre vistelse på ett behandlingshem.

Ungdomsvård ska inte förväxlas med sluten ungdomsvård, som innebär inlåsning på ett ungdomshem under viss tid, max 4 år.

Man kan ju tycka att det eventuellt vore bättre om pojkarna, i alla fall den ene, dömts till sluten ungdomsvård och jag vet inte varför så inte blivit fallet. Kanske för att de inte har nån tidigare brottslighet eller några omfattande sociala problem. Under häktningstiden var däremot flera av de misstänkta placerade på ungdomshem en tid.

Ungdomstjänst är ju för sin del ett slags straffarbete. Som jag inte tror har någon som helst betydelse för ungdomars utveckling eller inte. Social kontroll är mycket bättre. Fängelse och straff är enligt US-amerikanska undersökningar klart sämre än rehabilitering med hjälp av sociala myndigheter och behandlingshem. Strängare straff är alltså ingen bra metod om man vill att ungdomar ska sluta med brott, om man vill att ungdomar inte ska bli brottslingar som vuxna.

Majoriteten av brott i Sverige begås av unga personer, framförallt av unga män. Det finns flera anledningar till det är så. Det finns också belägg för att de som begår brott i väldigt unga år ofta blir kriminella även som vuxna. De allra flesta ungdomar begår faktiskt brott och de allra flesta ungdomar blir inte brottslingar som vuxna.  Det betyder också att de allra flesta ungdomar som begår brott inte har några störningar, några sjukdomar eller något avvikande beteende. Men många unga personer, framförallt unga män, har bristande impulskontroll och svårt att överblicka konsekvenser av en handling. Ungdomar är helt enkelt inte färdigutvecklade och det är en av orsakerna till att det främst är ungdomar, unga män och pojkar, som begår brott.

När det gäller att begå våldsamma brott och övergrepp av den typ en av pojkarna gjorde sig skyldig till, flera kraftiga sparkar mot en redan liggande och medvetslös man, i fontänen på Kortedala Torg så tror många att man måste vara empatistörd. Men för mig är det uppenbart att man inte behöver någon form av störning för att begå mord, allvarliga övergrepp, våldtäkter och liknande. Många unga män begår den typen av brott när de är soldater. De flesta av dessa unga män är helt normala innan de hamnar i en situation som inte är normla. En del kan vara störda, en del blir störda och en del begår aldrig den typen av brott. Men det går inte att veta innan brottet vem som ska begå ett sådant brott eller om denne på något sätt är störd.

De flesta människor kan begå våldsamma och obegripliga övergrepp utan att vara störda på nåt sätt. Annars skulle inte judeutrotningen ha ägt rum, annars skulle inte folkmordet i Rwanda ha skett, annars skulle inte massvåldtäkter i krig äga rum osv. Det är lättare att få barn och ungdomar att begå grova övergrepp, det är lättare att få unga män att begå grova brott och övergrepp. Därför finns det barnsoldater, därför är soldater i allmänhet unga män och därför begår unga män de flesta brott.

Det är möjligt att nån av killarna (det var ju främst en som var aktiv och utdelade de sista sparkarna) som dömdes för den grova misshandeln i Kortedala är störd på något sätt, mend et är inget som nån hittills kunnat se, det är inget som jag kan bedöma och därför måste vi utgå att det handlar om vilken kille som helst. En kille som tappar kontrollen under en stund och begår ett obegripligt och våldsamt övergrepp. Han är dömd som skyldig till det. Kanske borde han fått sluten ungdomsvård, men oavsett det så är domen i förhållande till brottet och pojkarnas ålder rimlig.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements

2 Replies to “Ungdomsbrottslighet och Kortedala-dådet”

  1. Jag notera att du fått mycket skit dels här men även på en del andra sidor.

    Vill bara att du skall veta att åtminstone jag håller med dig fullständigt, jag är närmast glad att det inte blev någon form av fängelse-liknande straff.

     

Kommentarer inaktiverade.