Hamnbanan får dubbelspår – dags för Hisingslänken

Del 8 av 12 i serien Pendeltåg i Göteborg

Det finns billiga alternativ till Västlänken. De är dessutom precis lika bra, kanske till och med bättre. Det förslag som kallas för Hisingslänken är en del i sådana förslag. Det ger mer för pengarna än vad Västlänken ger. Hisingslänken innebär persontrafik med pendeltåg på Hamnbanan och på banan ända ut till Volvo. Den innebär genomgående pendeltåg Kungsbacka-Volvo med föreslagna bytesstationer till annan kollektivtrafik vid Liseberg, Olskroken (Göteborg Östra) och Backaplan (Hjalmar Brantingsplatsen):

Idén kan vi kalla Hisingslänken. Den består enkelt uttryckt av:

– Dubblerad godstågsviadukt med pendelstation Göteborg Östra med perronger. (1 på skissen intill). Härifrån tar spårvagn på snabbspåret knappt fyra minuter till Drottningtorget.
– Förlängd persontågsviadukt för fjärrtåg (2) som ansluter till Lisebergstunneln, en ny bergtunnel med dubbelspår parallellt med Gårdatunneln (3).
– Spår på Hamnbanan för persontrafik på Hisingen (4).
– Fyra nya pendelstationer: Hjalmar Branting, Lindholmen, Eriksberg och Volvo PV (5-6).
– Fjärr/regiontåg går in till säckstationen Göteborg C, precis som Västlänken. Pendeltågen leds över Liseberg och Göteborg Östra och går inte in till Göteborg C.

Flera fördelar gentemot Västlänken

Konceptet har en rad fördelar gentemot Västlänken:

– Sparar tid för resenärerna. Den betydligt kortare dragningen ger drygt fem minuters snabbare resor för genomgående linjer. Ännu större tidsvinster fås för resor till Hisingen och Östra Göteborg.
– Fler resande. De nya stationerna på Hisingen har större potential än Västlänkens Haga och Korsvägen, bland annat eftersom vi har större arbetspendling med bil till Hisingen än till Centrum. En analys jag gjort visar att Hisingslänken kan ge 4 000 fler resor per dygn än Västlänken. Detta motsvarar cirka 0,8 miljarder högre samhällsnytta.
– Sprider de resande effektivare ut från Centralenområdet och integrerar Hisingen.
– Ingen åverkan på kulturvärden med tunnlar genom fornminnen eller ”påtaglig skada på viktiga delar av riksintresset för kulturmiljö” (Riksantikvarieämbetet remissvar på Västlänken).
– Vi får betydligt mindre störningar av trafiken under byggtiden, vilket ger fördelar för miljön.
– Vi slipper långa tunnlar i jord och flera övergångar jord/berg, vilket minskar risken för stora förseningar och kostnadsöverdrag.
– Exploateringen av Södra Älvstranden och Gullbergsvass kan starta direkt liksom en T-bana i Nya Allén.
– Och sist men inte minst: Hisingslänken är nästan 9 miljarder kronor billigare än Västlänken (kostnaden beräknas till 11 i stället för 20 miljarder ).

Hisingslänken

Pendeltågstrafik kräver dubbelspår och när nu Hamnbanan snabbt ska byggas ut till dubbelspår kan man passa på att också bygga ut den för pendeltågstrafik.

Intressant?
Media: GP1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Det finns vettiga alternativ till dyr västlänkGör Lisebergs station användbar >>
Advertisements