Privatisering och dåliga upphandlingar orsakar spårvagnsproblem

Spårvägstrafiken i Göteborg var tidigare ett gemensamt ägt monopol. Det mesta från att köra spårvagnar till att underhålla dem sköttes av Göteborg Spårvägar. Investeringar gjordes för att tjäna de som åkte, inte för att minimera kostnader och ge profiter till privata bolag. Avreglering och delvis privatisering började för länge sen. Resultatet har visat sig genom dåliga upphandlingar, inkompetenta privata entreprenörer, usla spårvganar och dåliga upphandlingar där det viktigaste alltid tycks vara priset.

Spårvagnar från 1960-talet fungerar bra än och går sällan sönder. De köptes under monopoltiden. Vagnarna från 1970-talet som byggts om av spårvägens egen personal till ledade vagnar fungerar också bra. De köptes under monopoltiden. Nya italienskatillverkade spårvagnar är billig skit köpta genom en dålig upphandling. De är ofta sönder, gnisslar och är ett ständigt problem. Värdelös upphandling. Men de var ju billigast.

Spårvägen till Angered reparerades under sommaren. Jobbet lades på Peab efter upphandling. Peab bytte ut spår och kontaktledningsstolparnas fundament samt byggde om vändslingan i Angered Centrum. Problemet var att man inte visste vad man gjorde. Man satte in järnvägsväxlar i stället för spårvägsväxlar. Resultatet var att en spårvagn spårade 4 timmar efter att trafiken väl kommit igång. Trafiken kom igång försent, sex dagar senare än beräknat och då gick det inte att köra nån trafik fö Peab hade gjort katastrofala fel. Nu måste kanske trafiken stoppas igen. För de felaktiga växlarna måste bytas. Värdelös upphandling. Men det var billigt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Jag är ingen försvarare av privatiseringarna. Men det går ju faktiskt att göra bra upphandlingar. Det sker ju trots allt hela tiden inom privata sektorn. 

    • Du har ingen aning om det sker ”bra” upphandlingar inom den privata sektorn eller inte. Det går liksom inte att granska Volvos upphandlingar. Men det är uppenbart att du har fle, för inom järnvägssektorn där privata bolag upphandlar av andra privata bolag i fler led är det mesta skit. Vinstmaximering och lägsta pris är dåliga faktorer. Enda sättet att få driva trafiken är ju att lägga ett anbud som är billigt, därefter måste man skära ner på personal och underhåll, man upphandlar underhållet från ett annat privat företag och tar så lågt pris som möjligt för att maximera vinster osv. Vinststyrning lämpar sig inte inom alla områden.

      På Volvo behöver man inte ta det lägsta anbudet. Man kan öka vinsten genom att öka priset. Så kan man inte agera på järnvägsområdet som är ett så kallat naturligt monopol i likhet med eldistribution, fast telefoni, vägar, spårväg, busstrafik och en del annat. På naturliga monopol fungerar inte vinststyrning, marknad och anbudsförfaranden med regler eller ekonomiska mekanismer som innebär att lägsta pris alltid måste antas.