Vad är det för folk som arbetar på Migrationsverket?

Man undrar ju då de har fått för sig att en tvååring som missköttes och sedan övergavs av sin mamma strax efter födseln och sen överlämnades till mammans man som inte var flickans far, ska utvisas. Flickan kom senare in till sjukhuset svårt misshandlad och misskött av styvfadern. Därefter överlämnades den lilla flickan till en familj i Broby som sen dess haft hand om henne.

Fadern till flickan är okänd, mamman till flickan är försvunnen, men är franska medborgare. Något som automatiskt gör flickan till fransk medborgare. Nu är flickan 2 år och Migrationsverket har bestämt att hon ska utvisas ur Sverige till Frankrike för att där återförenas med mamman som ingen vet var hon är. I Frankrike kommer flickan alltså att hamna på barnhem eftersom amman inte går att hitta, I Sverige har flickan en familj som tar hand om henne och har tagit hand om henne i två år. Flickan förstår svenska men knappast franska eller arabiska. Att utvisa henne är naturligtvis helt befängt och knappast förenligt med FN:s barnkonvention och barnets bästa. Det finns ingen som helst vettig anledning till att flickan ska återförenas med den försvunna mamman. Det finns ingen som helst vettig anledning till att flickan ska utvisas.

Med tanke på detta undrar man ju vad det är för omänskliga idioter som faktiskt arbetar Migrationsverket.

Facebook

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements

5 Replies to “Vad är det för folk som arbetar på Migrationsverket?”

 1. Människorna som arbetar på Migrationsverket är en samling tjänstemän vars enda målsättning här i livet är att inte göra fel. Rätt, i deras ögon, är det regelverk som de har att förhålla sig till. Att regelverket i sig ibland är absurt spelar ingen roll.
  Ytterst handlar det om avsaknad av civilkurage, dessvärre en vanlig förekommande egenskap hos Svenskar i allmänhet och Svenska tjänstemän i synnerhet. Vi får varje år ett antal exempel på detta och för gemene man blir det fullständigt ofattbart att så sjukt omänskliga beslut kan fattas. Desto mera anmärkningsvärt som att vi inte har tjänstemannaansvar! Vad som är ytterligare anmärkningsvärt är när högt uppsatta chefer inom Migrationsverket utan att blinka försvarar sina sjuka beslut. Det vittnar om en fullständigt snedvriden rekrytering till dessa poster när människor med så dåliga omdömen har hamnat i chefsposition.

 2. Nu ska man inte gnälla på tjänstemännen. De har, när man läser Merit Wagers blogg ett ständigt sjå att försöka övertyga sig själva om att regelverket verkligen alltid ska följas in absurdum, de får inte göra några egna bedömningar, gör de det får de på fingrarna genom att deras beslut upphävs. Sunt förnuft uppmuntras icke.. De får ingen hjälp från GD som verkar anse att det är mediahetsad pöbel som ska styra deras verksamhet.

  1. Alla tjänstemän kan ta egna initiativ. Ingen hade brytt sig eller uppmärksammat detta fall om hon fått uppehållstillstånd. Det hade alltså varit riskfritt för tjänstemannen ifråga.

   Sen behöver förstås barnkonventionen göras till lag, men det är en lite annan fråga även om den har beröringspunkter.

 3. Att den lilla flickan misshandlats av sin mamma är en egenkonstruktion av bloggaren Svensson.

  Flickan är fransk medborgare. Tänk tanken att hon istället varit en svensk liten flicka vars föräldrar försvunnit i utlandet. Om hon plötsligt hittades skulle vi då tillåta att hon adopterades av de fosterföräldrar hon varit hos i två år där eller velat ha hem henne?

  En annan sak. De somaliska föräldrar som stuckit från sina barn för att själva rädda sig undan krig och fattigdom ska nu återförenas här men konstigt nog inte i Somalia. Media och huvuddelen av våra politiker anser detta är helt rätt eftersom ”barnen har rätt till sina föräldrar”. Men var finns logiken? Har inte den här franska lilla flickan samma rätt?

  1. Om föräldrarna övergett barnet på det sätt som skett i detta fall har de ju visat att de inte vill vara föräldrar. Samma syn skulle jag ha även om det handlade om helt svenska föräldrar. I det här fallet är det ju desto mer problematiskt. Flickan förstår enbart svenska och har fått en trygghet i en miljö där man pratar ett språk som de biologiska föräldrarna inte kan. Bäst för flickan är att stanna hos fosterföräldrarna.

Kommentarer inaktiverade.