Sverige – självförsörjande med marijuana?

Enligt polisen så har odlingen av marijuana ökat under senare år i Sverige och enligt en tidigare odlare såväl som en polis, Stewe Alm vid rikskriminalen, så är odlingen numera industrialiserad, storskalig och Sverige i princip självförsörjande på marijuana:

– Jag ville ha fina bilar, fina tjejer och framgång. Försäljningen gav mig tre miljoner kronor per år, säger Tobias som dömts för en storskalig odling.

[…]

– Vi är övertygade om att en betydande del av marknaden mättas av inhemska odlare. Marknaden för marijuanarökning har etablerats sedan perioden med de stora vietnamesiska odlingarna i Sverige, säger Stewe Alm, narkotikaansvarig hos Rikskriminalpolisen.

[…]

– Alltså, jag vet inte hur mycket jag kan betona att Sverige är självförsörjande på marijuana i dag. Det är självklart, säger Tobias.

Egentliga bevis på att Sverige är självförsörjande med marijuana saknas emellertid. Så vi får nog ta de uppgifterna med en nypa salt. Men faktum är att antalet anmälda fall av narkotikatillverkning har ökat från 148 stycken år 2000 till 655 år 2011. Huvuddelen av de fallen handlar om cannabisodling.

Sverige har i jämförelse med de flesta europeiska länder en låg andel människor som regelbundet använder cannabis. Överlägset vanligast av cannabisprodukterna är hasch med marijuana på en andra plats, klart distanserat av hasch. Hasch kommer huvudsakligen till Sverige genom smuggling. Både småskalig och storskalig , vilket kan åskådliggöras med de två beslag som den gångna helgen gjordes i Helsingborg.

Fler tidningar hänvisar också till en rapport som skadligheten hos cannabis. Med permanenta hjärnskador och lägre IQ som följd av missbruk. Problemet är att undersökningen inte riktigt visar det tidningarna påstår.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements