Flernivådemokrati

SjälvstyreBoktips
Självstyrelse
Pontus Tallberg (red.)
Region Skåne/V.Götaland

Flernivådemokrati

Vi i Sverige var länge vana vid 2,5 demokratiska politiska nivåer; stat, kommun och landstinget som mest skötte sjukvård (länsstyrelsen är en statlig institution).

Men med EU och inspirerat av Europa har vi nu även region och världsdel – fyra nivåer. ”Självstyrelse på lokal och regional nivå” fokuserar främst på den framväxande, omdebatterade regionala nivån i Sverige, Europa och i historien.

Den lilla faktaskriften ger en sammanfattning av flernivådemokratins problem, men tyvärr på ett akademiskt, byråkratiskt och politikerinternt språk.

Ofta ses regionfrågan enbart ur ett ekonomiskt perspektiv, men man tar även upp betydelsen av att regioner är folkliga och ”identitetsbärande”. Varför då inte bygga regionerna på de gamla traditionella landskapen, undrar jag.

Hans Norebrink

Läs mer: Google,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements