Konflikt i de svenska hamnarna

– Det här är i första hand en ideologisk konflikt och det är samma konflikt som finns överallt i världen. Arbetsgivarna flyttar fram sina positioner och vill krossa arbetarnas inflytande på arbetsplatserna. Det är omodernt och helt fel tänkt, säger Lars Lindgren, förbundsordförande Svenska Transportarbetareförbundet.

Torsdag 27 september klockan 00.00 tvingas de anställda i Sveriges hamnar att gå ut i konflikt. Konflikten kommer av att arbetsgivarna försökt beröva de anställda inflytande över sina arbetstider genom att bland annat utan förvarning kunna beordra övertid, samt införa försämringar i OB-tillägget. Arbetsgivarna har för tillfället dragit tillbaka kraven på förändringar för arbets- och övertidreglerna men försöker istället ge ett lönebud långt under det acceptabla.

Enligt parterna är den genomsnittliga lönen för en hamnarbetare 25 500 kronor. Transport kämpar för att de ska få en rimlig löneökning på 774 kronor över 12 månader. Ett avtal som skulle vara i paritet med byggnadsavtalet. Vi kan aldrig acceptera ett avtal som skulle ge våra medlemmar sämre köpkraft än andra jämförbara avtalsgrupper. Därför är det nuvarande budet på 765 kronor över 14 månader uteslutet.

Stödet för vår uppfattning är starkt och arbetsgivarna möter ett brett och helt enigt motstånd. Svenska Hamnarbetarförbundet ställer sig helhjärtat bakom Transport i frågan och solidariteten för de svenska hamnarbetarnas kamp finns även utomlands. Under veckan har flera stöduttalanden kommit in till Transport. Såväl officiella som inofficiella.

Konflikten handlar först och främst om något så basalt som att ge de arbetande en möjlighet att planera och ha en översyn över sin arbetsdag. En rättighet som är en självklarhet i de flesta andra branscher men som av någon anledning ska förvägras de som har sin anställning i hamnen. Samtidigt som arbetsgivarna talar om en ”modern arbetsmarknad” vet vi att det inte finns något modernt i att gå tillbaka till en tid då arbetsgivaren hade full kontroll och de anställda snällt fick rätta in sig i ledet. Det är klart vi ska ha Schysta villkor även i hamnarna.

– Arbetsgivarna försöker hela tiden pressa tillbaka de anställda genom att inskränka deras frihet och inflytande över sina arbeten. Vi vet att ger man dem lillfingret tar de hela handen. Det här är en konflikt som gäller mer än bara de som arbetar i hamnen och det är en konflikt vi måste vinna!

Beordrad övertid är ett så viktigt vapen i arbetsgivarnas arsenal att man var beredd att betala 4,7 procent i löneökning över 14 månader. Men facklig kamp handlar om mer än pengar. Framtidens arbetsmarknad bygger på samförstånd och rätten för de anställda att kunna planera och förutse sina egna arbetstider för att få livspusslet att gå ihop. Det är den framtiden vi nu tar strid för.

Förhandlingarna i årets avtalsrörelse har gått minst sagt trögt. Under sensommaren och hösten har Hamnarbetarförbundets och Transports förbundsledningar diskuterat gemensamt agerande gentemot arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar. De båda förbunden har kommit överens om två gemensamma grundkrav: Vi måste slå tillbaka arbetsgivarnas krav på att ändra Hamn- och Stuveriavtalets skrivningar om arbetstidens förläggning samt säkerställa ett skäligt lönepåslag för alla hamnarbetare.

Den senaste veckan, sedan fackförbunden varslat om likalydande stridsåtgärder i alla landets hamnar, har Medlingsinstitutet kopplats in i förhandlingarna. Det sista medlarbudet framlades igår, tisdag. I detta bud uppfylldes enligt Transports uppgifter det ena av fackförbundens krav om ett orört avtal gällande arbetstidens förläggning. Däremot bedömde både Transports- och Hamnarbetarförbundets ledningar att det lönebud som framlades var otillräckligt. Fackförbundens gemensamma ståndpunkt innebar att Transport tackade nej till medlarbudet. Arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar tackade enligt egen uppgift ja till medlarnas bud.

Svensson/Transportarbetarförbundet/Hamnarbetarförbundet

Intressant?
I media: GP1, 2, HD1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements