Rättegång mot Södertäljenätverket måste göras om

Anledningen är att en nämndeman i ärendet anses vara jävig. Utredningen mot Södertäljenätverket är sannolikt den största polisutredning Sverige haft, helt säkert den största utredning mot organiserad brottslighet som Sverige haft i alla fall. Om alla brottsutredningar kring Göteborg 2001 läggs ihop så blir ju det mycket större än utredningen och åtalet mot Södertäljenätverket. 17 män åtalades och dömdes för en lång rad brott. Nu är de dock inte dömda längre på grund av en nämndemans jävighet och hela rättegången måste tas om i tingsrätten:

Huvudmannen, dömd till livstid för mord, har hävdat att en nämndeman varit jävig och Svea hovrätt håller med.

-Vi har funnit att en av domarna i målet har varit jävig. Då ser regelsystemet ut så att målet ska skickas tillbaka till tingsrätten. Rättegången får tas om, säger hovrättspresident Fredrik Wersäll, som tagit beslutet tillsammans med två andra domare, till TT.

Enligt Wersäll har domarna övervägt om någon av delarna kan undantas, men kommit fram till att det inte går.

-Bevisfrågorna är så inflätade i varandra så inte minst av praktiska skäl måste man ta om allt.

Beslutet är helt i linje med den morddömde mannens resonemang. Han dömdes i tingsrätten bland annat för att ha beordrat tre mord. Att han kunnat göra det byggde på att han ansågs vara ledare för det kriminella Södertäljenätverket. Nätverkets existens och huvudmannens ledarskap var alltså avgörande för att han skulle kunna dömas.

Han har hela tiden hävdat att Södertäljenätverket inte existerat och att han aldrig varit någon ledare.

-En av domarna, en nämndeman, har varit först suppleant och sedan ordinarie ledamot i polisnämnden i Södertälje under den tid som målet har pågått. Frågan om Södertäljepolisens insatser har behandlats vid i stort sett varje möte. För en utomstående framstår det som att det måste vara svårt för en nämndledamot att hålla sig fri från polisens bedömningar, säger Wersäll.

Hovrätten har tagit beslutet i jävsfrågan efter att ha läst protokollen från polisnämndens möten.

På det formella planet finns naturligtvis ingen organsiation som heter Södertäljenätverket elelr Syrianska Brödraskapet. Men jag finner det helt klart att det finns omfattande kontakter mellan en rad män och familjer som i huvudsak är av syriansk/assyrisk härkomst och hör hemma i Södertälje. Vad man väljer att kalla nätverket/kontakterna/gänget/kretsen/gruppen av familjer är en annan femma. Att de har med brottslig verksamhet att göra tycker jag också framgår mycket klart då brottsligheten i Södertälje minskade efter att de 17 gripits.

Att göra om, ta om, en så stor rättegång innebär ju stora problem, inte minst ekonomiskt. Det påfrestar polisens och domstolarnas resurser. Men självklart måste det göras. Nämndemannen måste betraktas som jävig.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

2 Replies to “Rättegång mot Södertäljenätverket måste göras om”

Kommentarer inaktiverade.