Moderat stöd till Europas abortmotståndare

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna avvisade den 5 oktober den antiabortmotion som bland andra svenska delegationens ordförande Marietta de Pourbaix-Lundin, M, och delegaten Mikael Oscarsson, KD, skrivit under. Motionen ansågs äventyra kvinnors rättigheter. Carina Hägg, S, konstaterar att Sverige inte längre har en samlad internationell röst i frågor som rör reproduktiv hälsa.

I Europarådets parlamentariska församling finns 636 ledamöter. 30 av dem, varav 28 tillhörande den center-högergrupp som Moderaterna ingår i, hade ställt sig bakom den motion som i dag avvisades.

Feministiskt Perspektiv har talat med företrädaren för en kvinnorättsorganisation med observatörsstatus i Europadomstolens parlamentariska församling. Hen berättar att motionen väckt chock och förvåning bland många av de övriga ledamöterna, inte minst det faktum att två svenska delegater finns med bland undertecknarna:

– Tillgång till information och reproduktiv hälsovård är grundläggande mänskliga rättigheter, vilket erkänns av många internationella människorättsfördrag, inklusive konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Carina Hägg, S, är inte förvånad. Hon satt med i Europarådets parlamentariska församling även förra mandatperioden och har sett den svenska delegationens ordförande agera mot aborträtten även då.

Står den svenska regeringen bakom deras agerande?

– Klart alliansen är medvetna och att man medvetet gett abortmotståndarna dessa politiska plattformar. Det är kort beskrivet Vatikanens agenda som följs upp, säger Carina Hägg.

Vad innebär det här för Sveriges möjligheter att försvara aborträtten?

– Sverige har ingen samlad röst längre, olika partier och politiker har olika röster. Vi som socialdemokrater jobbar genom S-gruppen här och söker samverkan med parlamentsledamöter här.

Feministiskt Perspektiv har sökt Moderaterna för en kommentar.

Svensson/Feministiskt Perspektiv

Läs hela artikeln i Feministiskt Perspektiv.

Intressant?
Borgarmedia om abortfrågan: DN, SVD1, 2, 3, 4, HD1, 2, 3, GP1, 2, 3, MND,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements