Hur står det egentligen till med säkerheten på kärnkraftverken?

Man undrar ju när aktivister utan större problem kan ta sig på kärnkraftverk och dessutom hålla sig kvar över natten. Säkerheten förefaller vara under all kritik.

Cyklister på Ringhals

Cyklister på Ringhals

Igår tog sig ett antal aktivister från Greenpeace in på två kärnkraftverk i Sverige. Syftetaktionen var att uppmärksamma den dåliga säkerheten på svenska kärnkraftverk. Anledningen till att aktionen genomfördes nu är en rapport från Greenpeace som pekar ut de svenska kärnkraftverken som osäkra på flera olika sätt:

Klockan 07.30 på tisdagsmorgonen tog sig ett 20-tal aktivister in på Ringhals kärnkraftverk med cyklar för att stresstesta kärnkraftverkets skydd, strax därefter klättrade ett 50-tal aktivister, med samma syfte, in på kärnkraftverket i Forsmark.

– Idag stresstestar Greenpeace aktivister de svenska kärnkraftverken för att uppmärksamma allmänheten, kärnkraftsindustrin och Lena Ek på de allvarliga säkerhetsbristerna. Stresstesterna genomförs på ett fredligt och ansvarsfullt sätt och visar att kärnkraft utsätter människor för oacceptabla risker, säger Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige.

Efter Fukushimakatastrofen genomfördes, på order av EU, så kallade stresstester av samtliga Europas kärnkraftverk. Resultaten av dessa visar att de gamla reaktorerna har tekniska problem som kan orsaka risker som säkerhetsmyndigheterna inte tar på tillräckligt allvar. Dessutom behandlade inte stresstesterna säkerhetsberedskapen för yttre hot eller hot från luften, vilket är anledningen till att Greenpeace aktivister genomför kompletterande stresstester idag.

Gång på gång har både Greenpeace och andra kärnkraftsexperter påtalat de allvarliga säkerhetsbristerna som finns på svenska kärnkraftverk, utan att kärnkraftsindustrin eller den ansvariga ministern, Lena Ek (c), vidtagit tillräckliga åtgärder.

– Vi hoppas att frågan om säkerheten i de svenska kärnkraftverken från och med nu tas på största allvar och att problemen inte fortsätter att tonas ner av Strålsäkerhetsmyndigheten. Miljöminister Lena Ek måste se till att de farliga reaktorerna omedelbart tas ur drift, så att människor och miljö inte utsätts för de risker som den svenska kärnkraften innebär, säger Annika Jacobson.

Även en EU-rapport har pekat ut problem vid svenska kärnkraftverk, speciellt vid Forsmark, som inte beräknas klara ett längre strömavbrott.

Säkerheten på Ringhals och Forsmark, de kärnkraftverk där aktivister tog sig in, visade sig vara under all kritik. Flera aktivister kunde hålla sig kvar inne kärnkraftverkens område över natten utan problem. Detta understryker att Ringhals har problem med säkerheten, något som tidigare kunnat konstateras när det hittades sprängämnen inne kärnkraftverkets område.

Intressant?
Bloggat: Supermiljöbloggen,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements

3 Replies to “Hur står det egentligen till med säkerheten på kärnkraftverken?”

  1. Området som de var inne i har ungefär samma säkerhesnivå som volvo-området innanför grindarna. Dvs vanligt industriområde. Säkerhetsområdena är närmare reaktorerna och betydligt svårare att komma in i (i princip inne i reaktorbyggnaderna som är ungefär som gamla tiders fort i väggar och portar)

    1. Vad förändrar det? Med granatgevär, pansarbrytande missiler och automatvapen hade man varit inne i verket på nolltid. Lägg sen till lite sprängämnen…

Kommentarer inaktiverade.