Ekologiskt hållbar energiproduktion ger jobb

Rapporten Gröna jobb – sysselsättningseffekterna av omställningen till ett hållbart energisystem från Greenpeace visar att Sverige, genom att satsa på förnybar energi och energieffektiviseringar, kan generera 60 000 nya jobb fram till 2020.

Beräkningarna, som gjorts av bland annat olika branschorganisationer, visar till exempel att det finns möjligheter att öka antalet jobb inom vindkraftsbranschen från dagens cirka 10 000 till cirka 20 000 år 2020.

Utbyggnaden av solel har runt om i världen varit explosiv de senaste åren, mellan 2010 och 2011 ökade den installerade effekten från 40 till 69 GW. I Sverige har produktionen ökat men i betydligt långsammare takt. Exempel från Danmark visar att en reform som nettodebitering kan sätta fart på utvecklingen. Under goda förutsättningar uppskattas att utbyggnadstakten kan komma upp i 1 GW om året här i Sverige år 2020 och då ge upphov till minst 10 000 arbetstillfällen.

När det gäller energieffektiviseringar av bostadsbeståndet har Sveriges Byggindustrier räknat ut att för att nå uppsatta miljökvalitetsmål till år 2020, behöver 700 000 lägenheter renoveras under en tioårsperiod vilket skulle skapa 30 000 nya byggbranschjobb om året.

Samtidigt har också den aktion som Greenpeace genomfört vid kärnkraftverken i Sverige visat hur dålig säkerheten är vid våra kärnkraftverk vissa plan. Sverige är dock inte unikt. Nyligen genomfördes en liknande aktion i Frankrike med samma resultat som i Sverige. Frankrike och Sverige är de två länder som har störst andel kärnkraftsel.

Det finns med tanke på den dåliga säkerhet som Greenpece påvisat all anledning att misstänka att säkerhetsläget även vad det gäller andra aspekter av säkerheten är lika dålig. Att avveckla kärnkraften och ersätta den med annan energiproduktion och minskad förbrukning förefaller i det perspektivet som en bra idé. Att det också innebär fler jobb om man ersätter kärnkraften med ekologiskt hållbar och miljövänlig energiproduktion är ju dessutom en faktor som inte är betydelselös i ett land som plågas av alltför stor arbetslöshet.

Svensson/Greenpeace

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements