Stora svenska jordbruk – Trolle-Ljungby

Del 15 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Trollegodsen i Skåne hör alla till de stora godsen och jordbruksföretagen i Sverige. De är alla också stora mottagare av bidrag från EU i form av gårdsstöd. Det arealmässigt största godset som ger ägarna tillnamnet Trolle är Trolle-Ljungby i östra Skåne. Trolle-Ljungby innehas av en gren av familjen Wachtmeister som följaktligen går under namnet Trolle-Wachtmeister. Andra Trollegods är Trollenäs som faktiskt ägs av familjen Trolle och Trolleholm vars ägare heter Trolle-Bonde.

Trolle-Ljungby & Årup Fideikommiss, som är ett av Sveriges få kvarvarande fideikommiss, innehas idag av Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister och verksamheten drivs av ett aktiebolag, Trolle-Ljungby AB. Företaget är indelat i tre förvaltningar, godsförvaltningen som sköter jakt, vilt och själva slottet, jordbruksförvaltningen och skogsförvaltningen. Totalt består godset av cirka 12 500 ha mark, varav 6 300 ha produktiv skogsmark och eget jordbruk på 1 225 ha. Resten av jordbruksmarken, oklart hur mycket det handlar om, är utarrenderad till 27 olika arrendatorer och man äger ett stort antal fastigheter som hyrs ut som bostäder.

Jagat vilt styckas i ett eget slakteri för försäljning i den egna gårdsbutiken. Godset har också 200 kor för mjölkproduktion. Alla går på djurvänlig lösdrift. Dessutom föder man också upp slaktsvin och säljer omkring 12 500 grisar till slakt varje år samt ägnar sig åt växtodling.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Stora svenska jordbruk – JordbergaStora svenska jordbruk – Björnstorp och Svenstorp >>
Advertisements