Norsk politiker: Låt Sverige dela ut Nobels fredspris

Bjørnar MoxnesBjørnar Moxnes, ledare för det norska partiet Rødt är upprörd över att EU fått Nobels fredspris och menar att den norska nobelkomittén använder priset i inrikespolitiskt syfte och inte längre bör få dela ut priset.

– Hva har EU gjort for å skape fred det siste året? Den norske Nobelkomiteen er åpenbart ikke lenger i stand til å forvalte Alfred Nobels arv. Nå bør i stedet Sverige dele ut fredsprisen. Svenskene har vist seg i stand til å håndtere utdeling av andre Nobelpriser.

– For tre år siden skandaliserte Jagland Nobelprisen ved å gi den til Barack Obama, rett før den amerikanske presidenten trappet opp Afghanistan-krigen. Så kommer dette. Alfred Nobel må være lei av å snu seg i graven.

– Med denne tildelinga tar Thorbjørn Jagland den norske elitens EU-lojalitet til nye høyder. Han bruker Nobelprisen som et innenrikspolitisk virkemiddel, helt i strid med Nobels testamente. Dette framstår først og fremst som Jaglands personlige oppreisning over at flertallet sa nei til EU i 1994.

– EU har bygd opp en egen hær med slagkraftige og offensive kampstyrker. Unionens egne retningslinjer sier at hæren skal kunne settes inn hvor som helst i verden, også uten FN-mandat. Lisboatraktaten slår dessuten fast at EU skal øke sin militære kapasitet, og ordet nedrustning er ikke nevnt.

Moxnes stiller seg også undrende til at EU får fredsprisen i en tid der unionens rolle er svært omstridt.

– Hvilket signal sender dette til grekere, spanjoler og italienere som nå kjemper mot EUs kuttpolitikk? EUs krisepakker gjør vondt verre, med krav om omfattende nedskjæringer i velferden og masseoppsigelser. EUs kuttpolitikk truer demokratiene i Sør-Europa. I stedet for at de får bestemme sin egen framtid, dikterer Brussel og Angela Merkel betingelsene. I Hellas og Italia er statsministerne innsatt nærmest på diktat fra EU.

Moxnes mener det fins lagt bedre kandidater enn EU til Nobels fredspris.

– Hva med alle de som hver eneste dag setter sine liv på spill og jobber for fred? Mordechai Vanunu har tilbrakt mange år av sitt liv i israelsk fengsel for sin innsats mot atomvåpen. Han er en solid kandidat for fredsprisen. Det samme kan sies om Malalai Joya, kjent som Afghanistans modigste kvinne, som har kjempet både mot Taliban-regimet og mot Nato-okkupasjonen med fredelige midler og med fare for eget liv.

Svensson/Rödt

Intressant?
Bloggat: ARAR, Engström, Kultur och Kritik,
Borgarmedia: SVD1, 2, 3, 4, 5, DN1, 2, 3, 4, 5, GP1, 2, 3, 4, 5, AB, HD1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements