Socialkonstruktion med en nypa salt

Social konstruktion av vad?Boktips
Social konstruktion av vad?
Ian Hacking
Thales

Socialkonstruktion med en nypa salt

Människans gemensamt skapade samhällsförhållanden är per definition ”sociala konstruktioner”. Påhittade men tagna som naturgivna genom traditionens sövande kraft. Exempelvis Sverige och svenska folket är en gammal ”uppfinning” som ständigt omkonstrueras. Ändå ser vi ofta svenskheten som nästan medfött självklar.

Detta försöker de senaste årtiondenas ofta vänsterradikala och postmodernistiska socialkonstruktivister ändra på för att därmed kunna få maktförhållanden ifrågasatta och förändrade. Inget konstigt i det – bara man också erkänner människors rätt att behålla de sociala konstruktioner som blivit dem kära och därmed fått ett eget av oss skapat liv (exempelvis nationen Sverige).

Problem uppstår dock när även naturen och resten av verkligheten pressas in i socialkonstruktivisternas tankemodell. I grova drag uttrycker Hackings bok sympati för den förstnämnda ”svaga” socialkonstruktivismen, och kritik av den mer kontroversiella, allomfattande ”starka” varianten.

Han visar att naturen är lättare att skildra ”objektivt”. Men att all definition och kategorisering av människor leder till att dessa påverkas och själva påverkar och förändrar den ”stämpel” de fått. De som exempelvis definieras som bokstavsbarn reagerar på detta och förändrar därmed innebörden i damp eller ADHD.

Mänskliga förhållanden är därmed inte statiska och objektiva utan föränderliga och subjektiva. De väntar inte på upptäckt som naturen. Människor agerar aktivt genom att konstruera sig själva socialt. Vi är både biologiskt givna varelser och kulturellt självskapade.

Även om till exempel schizofreni har biologiska grundorsaker kan den sociala konstruktionen av sjukdomen – hur den uppfattas, definieras och bemöts – påverka hur den psykbehandlas. Och psyket påverkar kroppen som påverkar psyket i en ständig växelverkan.

Detta balanserade synsätt präglar bokens syn på socialkonstruktivism. Bra. Men detta diskuterade begrepp i den akademiska världen är knappast intressant för vanligt folk. Och boken är torrteoretisk. Dessutom för dominerad av vissa exempel – som det långa politiskt inkorrekta avsnittet om övergrepp på barn.

Hans Norebrink

Läs mer: VOF, SVD, Google, PO Ågren, LT,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Köp boken hos Bokus

Köp en boken hos Adlibris

Advertisements