Stora svenska jordbruk – Björnstorp och Svenstorp

Del 16 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Familjen Gyllenkroks skånska storgods Björnstorp och Svenstorp har år efter år hört till de största bidragstagarna i Sverige. Det är också två av Sveriges få kvarvarande fideikommiss (20 stycken finns det).

Svenstorps gods, beläget 5 km nordost om Lund och 2,5 mil från Björnstorps gods som ligger på Romeleåsen, är ett utpräglat slättjordbruk, där huvudgården är centralt beläget i mitten av ägorna. Bägge fideikommissen  innehas sedan 1941 av Thure Gabriel Gyllenkrok och förvaltas sedan 1979 av Nils Gyllenkrok. I Svenstorps fideikommiss ingår även två skogsegendomar i norra Skåne på tillsammans 592 ha. Friherre Nils Gyllenkrok med familj bebor Svenstorps slott medan fadern Thure Gabriel Gyllenkrok bebor sedan 1946 Björnstorps slott.

Thure Gabriel Gyllenkroks mormor hette Andrea Wallenberg och var syster med Marcus Wallenberg och hans bror Jacob Wallenberg. Marcus Wallenberg var farfar till de nuvarande makthavarna i Wallenbergsfären, kusinerna Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg.

Totalt består Svenstorp och Björnstorps odlade jordbruksmark av 2 500 ha där man odlar sockerbetor, raps, höstvete, vårvete, korn, ärter, rödsvingel och rajgräs. Sockerbetorna går till Danisco. Spannmålen säljs som utsäde, malt, brödsäd samt liten del som foder.

Skogsmarken är totalt 1 918 ha, och man arrenderar ut 345 ha jordbruksmark till 6 gårdar samt 175 ha betesmark. Man hyr också ut fastigheter till bostadsändamål och maskiner. I likhet med andra större gårdar har man hampannor på godsen. Överskottsenergin levereras till Lunds Energi. Dessutom har man jaktverksamhet på hela godsets areal på 5 400 ha.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Stora svenska jordbruk – Trolle-LjungbyStora svenska jordbruk – Spargodt AB >>
Advertisements