Tröttsamma överklaganden och nödvändig trädfällning

Trädfällningen på Vasagatan dröjer. Anledningen är det krävs bygglov för att fälla träden mellan Haga Kyrkogata och Aschebergsgatan. Att det krävs bygglov för att ta ner träd är mycket ovanligt. Normalt krävs det inte. Krävs det bygglov går det också att överklaga. En privatperson har redan överklagat fällningen av träden. Det är ett tröttsamt och onödigt överklagande. Något som tyvärr är alltför vanligt förekommande. Men beslut om fällning och överklaganden kan leda till att det inte blir nån nyplantering i år, utan först nästa höst.

De träd som ska fällas är 100 år gamla och har i många fall svåra rötskador. Av många skäl behöver alltås träden bytas ut. De mår inte bra, de kan orsaka störningar i trafiken, de är farliga och de kan ramla på folk. Alla träd har det inte och man tror att rötskadorna delvis beror på felaktig skötsel på 1960- och 1980-talen och delvis på att träden är gamla. Det handlar om gamla lindar som man tänkt ersätta med lönnar, freemanlönnar. Jag vet inte om lönnarna är lättare att sköta, men vackrare är de helt klart. Det kan man se på den bit av Vasagatans allé som redan bytts ut mellan Sprängkullsgatan och Haga Kyrkogata.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om Vasagatan, Haga Kyrkogata, Aschebergsgatan, Sprängkullsgatan, Stadsplanering, Allé, Lind, Lönn, Freemanlönn, Göteborg, Vasastan, Samhälle, Politik

Advertisements