Bra om narkotika innebär cannabis

80% av 17-åringarna i Göteborg har aldrig provat cannabis. En överväldigande del av ungdomarna är alltså drogfria (om vi undantar alkohol). När jag gick i skolan i början av 1970-talet så hade 80% av alla ungdomar på min skola prövat cannabis. En viss skillnad det. På 1970-talet odlades det marijuana fullt synligt i fönstren i Haga. Så är det inte idag.  Även om det anses och är sannolikt att Sverige är självförsörjande med marijuana. På den tiden kan vi tala om att cannabis var vanligt. Det är det inte idag.

En betydligt större andel av alla ungdomar idag har dessutom prövat alkohol. När jag var ung så var det i stort sett lika stor andel som prövat cannabis som prövat alkohol. Så är det inte idag. Det är betydligt ovanligare att ungdomar prövat cannabis.

Det är alltså inte på något sätt sant att det skulle vara lättare att få tag på cannabis än alkohol. Att påstå det har inget med verkligheten att göra. Det handlar bara om ovederhäftig propaganda mot en drog som sannolikt är mindre farlig och skadlig än alkohol. Det påstås också att narkotikaanvändningen har ökat i städerna. Jag har inte sett några sådana siffror alls och är mycket tveksam till att påståendet är sant. Den kan ha kat under senare år, men sett på lång tid är bruket mindre nu än för 40 år sen.

Om det är sant, som det påstås i artikeln i GP, att cannabis är detsamma som narkotika för ungdomar så är det bra. För annan narkotika är i allmänhet betydligt skadligare och farligare än cannabis.

Även om jag inte är speciellt oroad över att en mindre andel ungdomar prövat cannabis så har jag inget mot upplysningskampanjer som är det som de tre storstadskommunerna planerar. Om de använder sig av korrekt information och inte skrämselpropaganda vill säga. Jag är för att allt drogbruk ska vara så litet som möjligt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements