Krisen i Europa sprider sig till Sverige

Den europeiska finanskrisen och recessionen börjar nu på allvar också angripa Sverige. Som råvarurproducerande land har Sverige rent ekonomiskt klarat sig bättre än många andra länder i Europa. Detta även om det också här bedrivits samma åtstramnings-, privatiserings- och varegleringspolitik som lett till katastroferna i Grekland, Spanien, Italien och Portugal för att nämna de länder som drabbats hårdats av den totalt misslyckade nyliberala politiken.

Sverige är ekonomiskt helt beroende av export av skogsprodukter och export av malm och mineraler. De står för 80-90 % av den totala svenska nettoexporten. Skogen står kanske för 70-80%. Skogsindustrin är i sin tur helt exportberoende. Sågverken exporterar 75 procent av sina produkter, massa- och pappersbruk 90 procent.

Krisen i Europa har gjort att efterfrågan på skogsprodukter, trävaror, pappersmassa och papper har minskat. Detta har i Sverige inneburit nedläggningar och uppsägningar:

Konkursvågen bland sågverken som började förra året fortsätter. Flera massa- och pappersbruk har lagts ner i år. Till det kommer en lång rad aviseringar om neddragningar. Bara den senaste månaden har varsel kommit från skogskoncernen Södra, Nordic Paper i Säffle, Holmens kartongbruk i Iggesund, sågverkskoncernen Vida och Norra skogsägarna.

– Det är ett allvarligt läge och det ser fortsatt bekymmersamt ut. När vi pratar med företagen hör vi hela tiden att man ser över bemanningen, säger Per Hidesten, förhandlingschef på Skogsindustrierna.

Skogsindustrin plågas även av andra problem. Minskat tidningsläsande har minskat efterfrågan på papper, kraftigt minskat byggande som en följd av regeringen brist på bostadspolitik har minskat efterfrågan på trävaror. Vidare har Sveriges starka statsfinanser inneburit en stark krona med stigande värde i förhållande till andra valutor med resultat att exporten fördyrats för köpare i andra länder. Något som slår hårt mot skogsindustrin.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Krisen i Europa sprider sig till Sverige”

Kommentarer inaktiverade.