Rom EUs grund

Europeisk identitetBoktips
På spaning efter en europeisk identitet
Emin Tengström
Santérus

Rom EUs grund

Det ligger i vår biologiska flocknatur att skaffa oss sammanhangs-givande individuella och kollektiva identiteter, menar professor Tengström insiktsfullt i ”På spaning efter en europeisk identitet – Det antika Rom, Den Europeiska unionens historiska fundament”. Och ska Europasamarbetet fungera bra behövs det skapas en europeisk identitet.

Den identiteten måste på gott och ont, menar han, vila på EUs romerska rötter, som även inkluderar det grekiska, det judiskt-kristna och allmänna afroasiatiska arvet i Europa. Övertygande visar han på hur stora delar av vårt samhälle och vårt sätt att tänka som kommer från det antika Rom. Intressant och överraskande.

Men avsnittet om tre svenska Romresenärer under olika tider hade kunnat utgå. Och med stor berättarglädje beskrivs Rom i största allmänhet, vilket visserligen är läsvärt, men boken hade tjänat på att tydligare renodla temat om Europas romerska bakgrund. Fast å andra sidan gillade jag den lilla avvikelsen från huvudspåret där amerikaniseringen utpekas som ett hot mot vår europeiska identitet.

Hans Norebrink

Läs mer: Google, HD, SVD,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Köp boken hos Adlibris

Advertisements