Allt förklarat

En kortfattad historia om alltingBoktips
Ken Wilber
En kortfattad historia om allting
Caduceus

Allt förklarat

Det är hög svansföring att försöka förklara allt, men försöket imponerar. Wilber tänker sig fyra förklaringsområden. Individens fysiska sida från atomer till hjärna. Individens medvetandesida från retbarhet till visioner. Samhället fysiska ekonomisk-tekniska sida från jägare till globalism. Samhällets medvetandesida med olika former av kultur genom historien.

Dessutom består allt av ständigt mer komplexa nivåer, vilket är evolutionens och Andens utvecklingsriktning. I denna modell lyckas han klämma in filosofi, vetenskap, politik, religion etcetera. Jag fascineras, men ställer mig lite avvaktande. Främst vill jag behålla uppdelningen mellan tro och vetenskap.

Hans Norebrink

Läs mer: VOF, Google, Knuff, I huvudet på en agnostiker,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements