Ingen större smuggling av vapen till Sverige

Det är i alla fall vad Tullverket uppger. Man har inte kunnat hitta några indicier eller tecken på att det på något sätt skulle förekomma någon organiserad eller storskalig smuggling av vapen till Sverige. Enligt polisen är det dock vanligare att skjutvapen används än tidigare:

Under året, till och med sista augusti, har Tullverket beslagtagit fem gevär, tolv revolvrar och 16 pistoler. Under 2010 beslagtog polisen strax under 700 vapen, majoriteten var pistoler. Det finns en tydlig nedåtgående trend 2007-2010.

Polisen bedömer samtidigt att efterfrågan på handeldvapen som pistoler har ökat.

-Tröskeln för att använda vapen har sänkts hos de kriminella. Det kan vara att man vill hävda kriminella marknadsandelar eller sin roll i organisationen, men också personliga oförrätter, säger Klas Friberg, Rikskriminalchef, till TT.

För 7-8 år sedan beslagtog polisen fler automatvapen, i dag är det mer pistoler.

Enligt Friberg finns det inte fler illegala vapen i Sverige i dag än för några år sedan.

-Vi ser ingen stor tillströmning, men det finns alldeles för många illegala vapen. Vapen används av flera individer som lånar sinsemellan, säger han.

Uppgifterna om ökad vapenanvändning ska nog tas med en nypa salt. När man går igenom de senaste tio årens mordstatistik och statistiken över beslagtagna vapen finns det ingenting som tyder på att mord med skjutvapen eller skjutvapen blivit vanligare. Det är möjligt att skjutvapen används oftare, men i så fall inte för att döda folk.

Huvuddelen av de illegala vapen som man tror existerar i Sveriges anses komma från det forna Jugoslavien. Hur mycket eller hur många vapen det rör sig om vet dock ingen. Kriminologen Jerzy Sarnecki hävdar dock att polisens uppgifter inte går ihop:

Men att polisen och tullen beslagtar färre vapen och samtidigt hävdar att kriminella använder vapen oftare går inte riktigt ihop, anser Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi vid Stockholms universitet.

— När är det polisen har möjlighet att beslagta vapen? Jo, när de används. Så det är konstigt om beslagen minskar samtidigt som användningen ökar. Där undrar jag om det inte är polisens aktivitet som minskar, säger han till TT.

Det borde — med sofistikerade metoder, fler källor och experter — gå att få en bättre bild av hur vanliga de illegala vapnen är, än den polisen och tullen har, anser Sarnecki.

Beslagen kan helt enkelt inte minska om användningen ökar om det inte är så att polisens aktivitet på området minskar. Dvs man löser allt färre grova brott och beslagtar därmed inte vapnen. Det finns inte mycket som tyder på att så är fallet. Då återstår egentligen bara att polisen överdriver förekomsten och användandet av illegala skjutvapen. Kanske är det så att antalet illegala skjutvapen faktiskt minskar och att det också avspeglas i det minskade antalet beslag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements