Bra att det köps nya spårvagnar

Säröbanans gamla järnvägsstallar i Slottskogen byggs för närvarande om för att bli spårvagnshallar. Det ses som en tillfällig lösning i väntan på en ny spårvagnshall på Ringön. Jag tycker man kan permanenta spårvagnshallen i Slottskogen även om man bygger på Ringön. Bägge behövs och är bra satsningar. En vagnhall på Hisingen möjliggör också lokal trafik på Hisingen även om bron in till stan inte fungerar eller är under reparation.

Nu väntar vi bara på en rejäl utbyggnad av spårvägen också. Spårväg till Backa och längs med Norra Älvstranden genom Lundbyvass, Lindholmen, Sannegårdshamnen och till Eriksberg-Krokäng behövs. Dessutom kan Bräckelinjen återskapas och dessutom förlängas till Eriksberg-Krokäng. På det sättet skulle vi får en bra och vettigt utbyggd spårväg på Hisingen.

I sydväst kan man bygga ut spårvägen längs med gamla Säröbanan med en avstickare till Frölunda Torg från Järnbrottsmotet. Den senare skulle möjliggöra för snabbspårvagnar till Frölunda Torg. Ett bättre spårvagnsnät i sydväst kan alltså skapas relativ enkelt.

Nya spårvagnar behövs naturligtvis också. Men de 40 stycken man ska köpa nu förslår nog inte speciellt långt om vi samtidigt bygger ut spårvägen. Men det är bar att man köper nya spårvagnar, förstås.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • pacman_42

    Saknar spårväg Älvstranden – Lundby – Tuve – Säve – Kornhalls Färja.
    Denna skulle antagligen kunna bli en riktig bilbesparare, då MÅNGA som arbetar på Norra Älvstranden kör bil längs denna sträckan, särskilt om man återinför Säve station på Bohusbanan. Pendelparkeringen i Kornhall skulle dock behöva ett 100-tal nya platser om denna byggdes. Mark finns dock och markägarna är positiva…