Etniska enklaver gör att somalier klarar sig bättre i USA

Rasism och etniska enklaver är en del av det som innebär att fler somalier får arbete i USA, Kanada och Storbritannien. Det vanliga mönstret för invandrare i USA är att man isolerar sig, skapar egna samhälle som fungerar isolerat och på sitt eget sätt. Det uppstår etniska enklaver där inte all kan engelska. På så sätt ger man arbete åt varandra och fler kommer i rabet än i samhällen där etniska enklaver motarbetas.

Etniska enklaver är i allmänhet resultatet när ett samhälle är genomsyrat av rasistiska värderingar på det sätt som gäller i USA. Det innebär vissa fördelar för vissa grupper i vissa sammanhang, men innebär ingen integration, svag demokrati  med lågt valdeltagande och svagt deltagande i samhälleliga funktioner från många minoriteter. I USA har etniska enklaver, etniska småstäder och etnisk isolering varit regel snarare än undantag. Det är en del av det som gör USA till ett dysfunktionellt samhälle. Somalier utsätts dessutom ofta för direkt rasism och diskriminering i USA.

Svensksomalier i USAEn annan anledning till att somalier klarar sig bättre i USA och Kanada (fast de klarar sig sämst av alla invandrare även där) är att 30% av de somalier som invandrat eller flytt till USA har högskole- och universitetsutbildning. I Sverige gäller att bara 10% har det. En annan orsak är att 72 % av somalierna kommit till Sverige efter år 2000 medan enbart 60% av somalierna i USA och 21% av somalierna i Kanada gjort det. Dessutom finns det somalier som kan engelska när de kommer. Inte så bra, men i alla fall lite. Ingen kan svenska. Att komma till ett engelsktalande land är alltså mycket lättare.

USA, Storbritannien och Kanada väljer dessutom till viss del vilka som får komma i förväg. Därmed väljer man ut sådana man bedömer ha större möjlighet att klara sig själva och inte främst de som har stort behov av skydd. men inte enbart, man har även tagit mot ganska många bantuflyktingar från Somalia. Dvs tidigare slavar som blivit jordbrukare och som har mycket låg status i Somalia. arbetslösheten i Sverige ökade dessutom under den period somalierna kommit hit. Den ökade inte i USA, Kanada och Storbritannien under de perioder som somalierna kom dit.

Ytterligare en faktor till högre sysselsättning bland somalier i USA, Kanada och Storbritannien är att där finns fler skitjobb med osäkra förhållanden, taskiga löner och arbetsvillkor. Till den typen av arbeten blir folk utlämnade när det inte finns några social trygghetsnät. I USA finns det inte några trygghetssystem alls. De etniska enklaverna och skitjobb blir en del av lösningen på det problemet.

Rent generellt anses Sverige i allmänhet vara ett mycket bättre invandrarland än USA, Kanada och Storbritannien. Sverige är överlägset bäst när det gäller integration på arbetsmarknaden i jämförelse med andra länder och bäst på integration överhuvudtaget.

Så det finns egentligen inget att lära av USA, Kanada eller Storbritannien på detta område. För att göra det innebär sannolikt att använda sig av rasism och sociala nedskärningar för att fler somalier ska kunna ge varandra jobb.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements