Nationellt ”vi” behövs

Jakten på svenskhetenBoknytt
Jakten på svenskheten
Qaisar Mahmood
Natur & Kultur

Nationellt ”vi” behövs

Qaisar Mahmood är en Pakistanfödd, förortsuppvuxen, numera svensk centralbyråkrat som genomkorsat Sverige på motorcykel i jakt på den undflyende svenskhet han förtvivlat vill känna sig hemmastadd i. Det blir lite ytliga utflykter i den för honom exotiskt o-stockholmska ”skogsvischan” med dess historiska ”löklager” av svensk mentalitet – bondgårdar, brukssamhällen och folkhem.

Desto mer djuplodande är hans funderingar mellan mc-turerna. Han vänder och vrider på enligt honom behövliga begrepp som nation, nationalstat, nationell identitet, samt tolerant, mångfaldig, enande, förenande och sammanhållande god nationalism. Det vill säga; En nationell vi-känsla som utestänger ingen, och inkluderar alla som vill i den svenska folkgemenskapens värme, trygghet och stabilitet.

Människan är av naturen medfött social, resonerar Qaisar Mahmood. Hen är i korthet en kollektiv grupp- och flockvarelse som i omgivningen söker tillit, tillhörighet, identitet och social bekräftelse via vi-dom-tänkande. Inget fel i det om ingen utesluts från nationalgemenskapen, menar författaren.

Tvärtom är, menar han, samhörighet mellan svenska medborgare av skiftande utseenden, rötter, religioner och klasser en förutsättning för utveckling, samhällsbygge, solidaritet och demokrati. Det är även ett motmedel mot diskriminering, segregering, utanförskap, samt etnokulturell enklavisering och isolering. Det menar och citerar Qaisar Mahmood.

Ibland motsäger författaren sig själv. Allt i debattboken känns inte heller färdigtänkt. Men hen resonerar rationellt och sansat i en PK-infekterad debatt. Det är en bra början på en uppdaterad och färgblind berättelse om det svenska kulturarvet (då-nu-sen). Som äntligen – i en söndrad och förändrad värld – kan ena svenskar av alla regnbågens färger.

Hans Norebrink

PS. Per Albin Hansson(s) byte från klass till folk ”skedde genom att han smälte samman idéerna om hemmet, nationalismen och socialismen”, skriver Qaisar Mahmood. ”Folkhemmet blev det kitt som kom att förena svenskar under stora delar av 1900-talet.”

Läs mer: SVD, EX, AB, DN, Boktyckaren, Fatima All In, HD, SR, SVD, ArbB, Knuff, Priftis,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Köp boken hos Adlibris

Advertisements