Är somalier analfabeter?

Jimmie Åkesson från det rasistiska främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna tycks tro att en majoritet av somalierna är analfabeter i en för övrigt mycket grovt lögnaktig debattartikel i DN. Det finns lika lite belägg för detta som för Martin Aagårds påstående om att de absolut inte är det. I själva verket finns ganska goda belägg för att en del av de somalier som kommit som flyktingar till Sverige är analfabeter. De uppgifter som Aagård nämner om att 85% av somalierna har för- eller eftergymnasial utbildning och att det saknas uppgifter om 15% av dem är mycket konstiga. Det är konstigt att klumpa ihop förgymnasial utbildning, gymnasial utbildning och eftergymnasial utbildning. Dessutom stämmer inte siffrorna.

Framtidskommissionen kom häromdagen med en rapport om somaliernas situation i Sverige jämfört med USA och Kanada. I den framkommer att somalier i Sverige har sämre utbildning än somalier i de andra länderna och at det är en bidragande orsak till att de har en högre arbetslöshet i Sverige. I rapporten redovisas också somaliers utbildningsstatus i Sverige. För 25% av somalierna mellan 16-64 år saknas uppgifter om utbildning. En betydligt högre siffra än den felaktiga som Aagård använder. Av dessa 25% är en stor del analfabeter. 44 % har utbildning på förgymnasial nivå (en del av dem mycket väl också vara analfabeter), 22 procent på gymnasial nivå och endast  9% har eftergymnasial utbildning. Somaliers utbildningsnivå är alltså mycket låg. Arbetslösheten i gruppen utan känd utbildning är närmare 100% medan den i gruppen med högskoleutbildning är nästan 60%.

Rent generellt är somalier alltså inte analfabeter, men en ovanligt stor del av dem är det. Jimmie Åkesson har rätt såtillvida att somalier i större utsträckning än andra är analfabeter, men fel om han tror att en majoritet är det. Martin Aagård har fel när han förnekar förekomsten av analfabetism bland somalier i Sverige.

Svaret på frågan om somalier är analfabeter eller inte är alltså att en större andel av somalier är analfabeter än inom den svenska befolkningens om helhet. Analfabetism gör det väldigt svårt för dem i Sverige. Men majoriteten av somalierna som kommit till Sverige är inte analfabeter. Andra invandrargrupper som haft stort inslag av analfabeter har varit de vietnameser och kineser som kom till Sverige från Vietnam på 1980-talet och flyktingar och invandrare från Turkiet på 1960- och -70-talen. Det är alltså inte helt ovanligt med en viss andel analfabeter bland invandrare och flyktingar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

3 Replies to “Är somalier analfabeter?”

  1. Problemet med statistiken är att den tittar på alla Somalier, inte bara nyanlända. Det är många som fått någon form av utbildning i Sverige.

    Därför blir det att jämföra äpplen och päron när man jämför Jimmy Åkessons uppgifter från Finland med data från SCB eller Framtidskommissionen.

    Tittar man på läget i Somalia så är det först och främst svårt att få fram bra statistik men den som finns pekar på en väldigt hög analfabetism.

    Enligt UNESCO kan varannan man och var fjärde kvinna läsa och skriva: http://www.unesco.org/uil/litbase/?menu=4&programme=100

Kommentarer inaktiverade.