Tillsammans: en fungerande ekonomisk demokrati

TillsammansVarför styrs de flesta stater demokratiskt medan det idag är ovanligt att så sker i företag? I denna antologi studerar statsvetaren Bo Rothstein tillsammans med sju andra forskare hur demokratiska principer och institutioner kan konstrueras för att också organisera produktionen av varor och tjänster.

1900-talet präglades i hög grad av kampen mellan socialism och liberalism. En avgörande skiljelinje mellan dessa ideologier var synen på vem som ska kontrollera näringslivet – staten eller kapitalägarna. Författarna i denna antologi beskriver en tredje modell: företagsdemokrati, där företag ägs och styrs av sina anställda.

Den här boken vill med hjälp av både faktiska exempel och teoretiska modeller väcka diskussionen om hur en effektivt fungerande ekonomisk demokrati skulle kunna organiseras. Boken innehåller bland annat internationella översikter och fallstudier av företag som styrs av sina anställda. Hur påverkas produktivitet och kvalitet av medarbetarägande? Vad händer med relationen till kunder,
underleverantörer och finansiärer? Hur har facket ställt sig till att anställda samtidigt är arbetsgivare? Är tjänsteföretag som pr-byråer, tandläkarmottagningar och advokatfirmor mer lämpade för medarbetarägande än verkstadsföretag?

Tillsammans: en fungerande ekonomisk demokrati vänder sig till alla som är intresserade av de teoretiska principer som ligger till grund för demokrati, ägande och produktion.

Författare: Bo Rothstein (red), Gustaf Arrhenius, David P. Ellerman, Jörgen Hermansson, Lars Lindkvist, Lars Magnusson, August Torngren Wartin, PerOla Öberg.

Svensson/SNS

Läs mer: DN,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Köp boken hos Adlibris

Advertisements