Sverige föregångsland i kampen mot antibiotikaresistens

I Sverige användes 64 ton antibiotika till människor och 12 ton till djur under 2011. Ny statistik från Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, visar att Sverige är bland de länder i Europa som har lägst antibiotikaförbrukning och antibiotikaresistens. Men problemen med resistenta bakterier ökar ändå allt snabbare och för att möta detta problem krävs samarbete på bred front.

– Sverige har tillsammans med Norge ett unikt läge med låg antibiotikaförbrukning och låg förekomst av resistenta bakterier både inom sjukvården och inom djurhållningen. En förklaring till detta är ett långsiktigt arbete för att använda antibiotika på rätt sätt och för att minska smittspridning inom både human- och veterinärmedicin, säger Karin Tegmark Wisell chef för enheten antibiotika och vårdhygien på Smittskyddsinstitutet (SMI).

Resistenta bakterier sprids mellan människor och djur

Europeiska läkemedelsverket publicerade nyligen statistik som visar på mycket stora skillnader mellan länder i försäljning av antibiotika för djur. I snitt användes 90 procent av all antibiotika till massmedicinering av djurgrupper. I Sverige var motsvarande siffra endast 12 procent. Sverige var också bland de länder som hade lägst förbrukning totalt sett. Men även om Sveriges läge är bra är utmaningarna stora.

– Resistenta bakterier sprids genom resande, handel och transport av djur och livsmedel. Sambanden är komplexa och resistensutvecklingen går allt snabbare. Ska vi lyckas behålla vårt gynnsamma läge i Sverige behövs ännu tätare samarbete mellan myndigheter och organisationer nationellt och på regional nivå inom landsting och län, säger Christina Greko, veterinär och antibiotikaexpert vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) .

Svensson/Smi

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements