Tullens beslag av narkotika ökade första halvåret 2012

Beslagsstatistiken för Tullverkets första halvår 2012 visar en fortsatt ökning i mängden narkotika och dopningsmedel. Antal narkotikabeslag i post- och kurirflödet har ökat de senaste åren. Beslagen av narkotiska läkemedel har ökat. Kvantiteterna av beslagtaget vin och starköl är de högsta på de senaste två åren under motsvarande period.

Under perioden januari till och med juni 2012 ökade antalet narkotikabeslag jämfört med motsvarande mätperiod de senaste två åren. Bland annat har mängden beslagtagen marijuana och cannabisharts ökat. Marijuanan och cannabishartsen återfinns ofta i den så kallade myrtrafiken, en benämning på smuggling av mindre mängder narkotika. Det är främst cannabisprodukter för eget bruk eller för försäljning i begränsad omfattning. Smugglingen av cannabisprodukter sker bland annat i postflödet via Malmö och Stockholm, men även i resandetrafiken över Öresundsbron och Helsingborg.

Beslagen i postflödet ökar

Antalet beslag i post- och kurirflödet har ökat med cirka 350 beslag första halvåret 2012. 2 225 beslag jämfört med de två senaste åren 1 871 (2011) och 1 129 (2010). Det är främst cannabisprodukter och narkotiska läkemedel som återkommer i flödet. Beslagen av narkotiska läkemedel har ökat framför allt när det gäller flytande och pulver. Narkotiska läkemedel i flytande form har ökat med 43 350 ml. Narkotiska läkemedel beställs via internet och många av preparaten är förfalskade.

Beslagtagen ecstasy har ökat kraftigt det första halvåret 2012, både i antal beslagtagna tabletter och antal beslag, 2 104 tabletter 2012 jämfört med 41 tabletter (2011). Beslagtagen metamfetamin har ökat jämfört med föregående år 22,2 kg 2012, jämfört med 2,98 kg 2011 men är en minskning i jämförelse med beslagen år 2010. Beslagtagen amfetamin är på en fortsatt hög nivå första halvåret med 36,4 kg.

Däremot har kvantiteterna av beslagtaget heroin och kokain i postförsändelser minskat markant. För kokain är det en nedgång från år 2011 till 8,5 kg istället för 16, medan det för heroin handlar om en utveckling som pågått en längre tid. Första halvåret 2010 beslagtogs 32,6 kg, 2011 10,2 och 2012 4,8 kg.

Det om beslagtas i postflödet är en mindre del av all narkotika som beslagtas och säger ganska lite om utvecklingen av narkotikamissbruket i Sverige.

Förstörandelagen ger effekt

I april 2011 fick Tullverket och Polisen befogenheter att omhänderta droger som ännu inte blivit föremål för en klassificering som till exempel narkotika. Från januari till mitten av maj har Tullverket fattat cirka 233 beslut om förstörande av nya droger som annars hade släppts in i landet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements