Bedrägerier i bolaget 24MAS?

1 800 småsparare i göteborgsområdet tror sig ha blivit lurade att köpa aktier i företag 24 MAS. Ett bolag som enligt försäkringsförmedlaren Säkra Avenyn  (ett självständigt företag med anknytning till Säkragruppen) har en potential i klass med Spotify och Angry Birds:

Det var Säkragruppens kontor på Avenyn i Göteborg som började med att erbjuda sina kunder att köpa aktier för drygt åtta kronor i det onoterade bolaget 24MAS våren 2010. Aktier som nu sitter fast i kapitalförsäkringar på Jungfruöarna. Göteborgskontoret var visserligen en självstående enhet inom Säkragruppen men namnet gav en viss trygghet, menar Göran som satsat allt sitt kapital på 24MAS.

– Säkrakoncernen uppfattade jag som en säker rådgivare, precis som namnet antyder. Nu i efterhand kan man konstatera att fasaden var någonting och det där bakom något annat, säger Göran.

Kunderna hos Säkra Avenyn bjöds in till möten där styrelsemedlemmar från 24MAS berättade om en investering som hade enorm potential. 24MAS beskrevs som ett nytt Spotify eller Angry Birds.

Många nappade ovetandes om att aktierna de köpte för åtta kronor strax dessförinnan hade kostat ett öre för 24MAS huvudägare Stockhouse.

I juni 2011 kastades Avenynkontoret ut ur Säkragruppen eftersom det inte följde interna regler. Kontoret bytte då namn till Avenyn Spar och i förra veckan gick det i konkurs.

Pengarna som småspararna betalat har dessutom inte gått till 24MAS utan till bolagets huvudägare Stockhouse (det finns flera företag med det namnet, av allt att döma är de man hittar vid sökningar helt orelaterade till 24MAS). Företaget skulle enligt försäkringsmäklaren börsintroduceras eller säljas. Något sådant har inte skett. Enligt Lars Lindqvist, VD i 24 MAS, har företaget inte varit inblandade i försäljningen som försäkringsmedlaren ägnat sig åt. Man har inte emitterat några aktier för dett ändamål. Däremot har han sagt att bolaget planerar en börsintroduktion i USA nästa år:

Enligt bolaget är introduktionen planerad till andra kvartalet 2013 och i samband med introduktionen kommer nya vd:ns finansiella bakgrund och erfarenhet av teknikbörsen Nasdaq att vara en viktig faktor.

– Den amerikanska marknaden har en stor potential för ett bolag som 24MAS och att kunna gå ut publikt på en av världens största marknaden är en fantastisk möjlighet, vilket både våra kunder, aktieägare och anställda kommer att värdesätta säger Lars Lindqvist, nytillträdd vd på 24MAS, ett bolag som utvecklar och säljer mobila tjänster.

Beslutet att ta 24MAS, som utvecklar och säljer mobila tjänster, till en börsnotering i USA, har sin grund dels i bolagets positiva utveckling med fördubblad omsättning under del senaste året, dels i att styrelsen har säkerställt finansieringen för expansion och planerade företagsförvärv.

– Vi är i en fördelaktig situation då bolaget har byggt upp en tillväxtfond baserad på befintligt aktiekapital. Detta möjliggör den planerade förvärvsstrategin, vilket är en viktig del för vår börsintroduktion, säger Lars Lindqvist i ett pressmeddelande.

Stockhouse är ett företag registrerat på Brittiska Jungfuöarna. Ett skatteparadis och ett vanligt ställe för att registrera ett företag när man vill dölja ägarförhållandena. Om det är så i detta fall vill jag dock ha osagt.

Genom att småsparare misstänker att de kan ha blivit lurade så har vad jag förstår bolaget 24MAS polisanmälts och det pågår en utredning om brott kring företaget. Torts detta måste de som köpt aktier fortsätta betala för en försäkring som ingick i det paket man köpte. Företaget Anea som administrerar denna kapitalförsäkring tycker inte att det finns någonting som kan föranleda att de som köpte försäkringen kan låta bli att betala. Anea hotar därför med att folk som inte betalar kommer att förlora sin aktier. Aktier som de flesta dessutom anser att bolaget övervärderar. Uppdragsgivare till Anea är försäkringsbolaget Victory Life delar Aneas uppfattning.

Förutom Säkra ska också Aktiespararnas bolag Aktieinvest ha varit inblandade av försäljningen av aktier i 24MAS:

Vid den första försäljningsomgången våren 2010 var Aktiespararnas dotterbolag Aktieinvest emittent för större delen av aktierna i 24MAS, det vill säga att de skötte det administrativa. Dessutom fick 24MAS styrelse presentera bolaget på möten som Aktiespararna anordnade för sina medlemmar.

Göran, en av många i Göteborg som tror sig ha förlorat alla sina besparingar på grund av 24MAS, är kritisk mot Aktiespararnas Riksförbund.

– Jag kände när jag hörde att Aktiespararna var inblandade att här fanns en kompetent aktör som genomlyste hela bolaget och investeringen och erbjöd den till sina medlemmar. Det kände tryggt för mig att veta att så var fallet.

I dag har Aktiespararnas dotterbolag Aktieinvest inte längre något ansvar för aktierna i 24MAS. En annan förändring är att Günther Mårder ersatts av Carl Rosén som vd för Aktiespararna.

24 MAS är ett företag som enligt sin hemsida sysslar med reklam via mobiler, mobilappar och liknande. Idag finns inget som tyder på att något brottsligt har begåtts i bolaget 24MAS, men en förundersökning kring företaget pågår. Det betyder också att inga i detta inlägg nämnda personer har begått nåt brott och så vitt jag vet finns inte heller några brottsmisstankar mot någon av dem.

Lars Lindqvist, som verkar vara bosatt utanför EES, har tidigare varit engagerad i koncernen One Media Holding AB. Vissa av dotterbolagen liksom moderbolaget är idag förklarade i konkurs. Även andra styrlesemedlemmar i 24 Mobile Advertising Solutions AB (24MAS) är bosatta utanför EES-området. I One Media Holding med dotterbolag anser Aktiespararna att det förekommit märkliga affärer:

Upplägget är att kasta guldägget över bord, medan tid är. Det numera sålda dotterbolaget One CC var den enda kvarvarande verksamheten i börsbolaget One Media Holding efter konkurser och likvidationer i övriga verksamhetsdrivande dotterbolag. Efter försäljningen av One CC till två huvudägare och tillika styrelseledamöter är det som återstår av börsbolaget One Media Holding i praktiken ett bolagsskal, och en tvist med en konsult som kräver bolaget på 17,6 miljoner kronor. Huruvida tvisten kommer upp i Svea hovrätt är förmån för prövning.

Dotterbolaget One CC säljs gratis mot att styrelseledamöterna tar över skulder på 5,5 miljoner kronor som finns i One CC.  Köparna åtar sig också att skjuta till den ackordslikvid som behövs för att genomföra rekonstruktionen av One CC, men hur mycket pengar det senare rör sig om uppges inte eftersom storleken på behovet är okänd vid den tidpunkt då försäljningen av One CC görs.

En aktieägare som var med på stämman den 7 februari uttryckte det så här: ”Det enda värdet i One Media Holding nu är optionen att köpa tillbaka One CC.”

Uppenbarligen har där förekommit eller förekommer också en eller ett par rättsliga tvister.

One Media var också, i likhet med 24MAS, en företagskoncern inriktad på reklam. I deras fall direktmarknadsföring. Vad det nu innebär. Jag är inte så bevandrad i reklambranschens termer, men det saknar antagligen helt betydelse i detta läge. Bolaget har gått i konkurs.

En av styrelsemedlemmarna i 24MAS, Richard Järås, har tidigare varit intresserad av att köpa Hammarby Fotboll:

I veckan har framkommit att ett okänt svenskt företag är på väg att köpa amerikanska affärsmannen Philip Anschutz ägarandel på 49 procent av Hammarby Fotboll (länk 1länk 2).

Anschutz äger bolaget AEG som äger ägarandelen i Hammarby Fotboll.

Nu framkommer alltså dels vilka de tilltänkta köparna var, och dels att de uppger att det inte blir någon affär.

Så här skriver de i ett mejl:

”Förhandlingar mellan AEG och den tilltänkta köparen har som noterats på Hammarbys hemsida avbrutits.

Vår ambition har varit hitta ett upplägg som både passar oss likväl AEG samt Hammarbys befintliga styrelse.

Som redan utkommit i media har jag Richard Järås samt *r*c F*schb**n haft en plan att förvärva 49 % av Hammarby Fotboll via köp av AEG:s aktiers andel via bolag.

Järås äger och driver också fastighets- och byggbolaget Celon AB tillsammans med en annan man. Köpet av Hammarby Fotboll gick aldrig igenom. Enligt uppgifter på grund av motstånd bland supportrar och bland aktiva inom Hammarby IF. Den andre mannen som var delägare i Celon har för sin del inget med 24 MAS att göra.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements