Polisen arbetar inte när brotten begås

Trots fler poliser så arbetar en lägre andel poliser på sådana tider som brott begås enligt DN. I många av Sveriges polisdistrikt i alla fall. Däribland ett av polisens största distrikt, Västra Götaland. Detta behöver inte bero på att att det är färre poliser som arbetar på de tiderna. Det kan vara lika många som förut eftersom antalet poliser ökat. DN Hävdar dock att även antalet poliser som arbetar på helger har minskat:

”Undersökning av polisens insatser en vanlig helg i mars”, som gjordes av Rikspolisstyrelsen på 1990-talet.

Resultatet visar att helgbemanningen knappt har förbättrats alls. Detta trots att polisen har genomfört den största personalrekryteringen i modern tid. Sedan 1998 har Sverige fått 3?620 fler poliser – en ökning med 22 procent. Samtidigt har bemanningen de aktuella tidpunkterna i snitt ökat med enbart 0,7 procent.

Enligt polisforskare som DN har varit i kontakt med tyder det på att en stor del av poliserna numera arbetar kontorstid.

– Många poliser sysslar med olika projekt av alla de slag. Och det finns många fler chefer i dag än tidigare. Det skulle kunna vara några förklaringar, säger polisforskaren Stefan Holgersson.

Under natten mot lördag arbetar tvärtom färre poliser i år än motsvarande tidpunkt år 1998. Faktum är att vartannat polislän har sämre helgbemanning i snitt i år än på 90-talet, trots att samtliga fått kraftigt ökade resurser.

– Det är synnerligen intressanta uppgifter. Rikspolisstyrelsen måste nu ta detta på stort allvar. Jag lovade människor ökad synlighet. Jag hoppas att vi kan göra oss av med flera hundra byråkrater som i dag inte arbetar som poliser men som faktiskt ska vara poliser efter polis­omorganisationen. Då försvinner ett antal mellanchefer som exempelvis kan jobba i yttre tjänst eller som utredare, säger Johan Pehrson, Folkpartiets rättspolitiska talesman.

Problemet med DN:s påstående är att endast man jämför två enskilda helger. En sådan enstaka jämförelse kan inte ligga till grund för en generell beskrivning av hur många poliser som arbetar på helger utan faktiskt bara hur det ser ut under två specifika helger jämfört med varandra. Det som DN

Om DN:s undersökning visar på en generell bild, vilket vi alltså inte vet, så är det i så fall en sannolik en avspegling av hur polisen arbetar. I alla fall om vi ska döma efter vad polisforskare och poliser som intervjuats av DN säger. Mer med fokus på utredning, sätt fast folk och göra olika sorters riskbedömningar och underrättelserapporter. Ökningen av antalet poliser har alltså ökat mängden poliser som arbetar med olika understödjande funktioner och mängden poliser som utreder brott. Däremot har antalet poliser som arbetar förebyggande ute i verkligheten inte ökat. Genom ökningen av antalet poliser har andelen istället minskat i många polisdistrikt eller inte ökat i samma takt som antalet poliser enligt DN.

Det är naturligtvis orimligt med en minskning av antalet poliser på helgen (om det nu är så, DN:s undersökning kan inte användas som underlag för att påstå det). Polisens viktigaste arbete är det förebyggande och fler poliser bör vara på gatorna under helger och kvällar, de tider då de flesta brott begås.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements