25 kvinnor dör av mäns våld varje år

När Pelle Billing påstår att 17 kvinnor dör i hemmet varje år under en debatt i Göteborg menar en skribent, Elin Weiss, i Feministiskt Perspektiv att han gör bort sig:

Pelle Billing sköt sig själv lite i foten när han påstod att bara ca 17 kvinnor dör av våld i hemmet varje år och att de männen som misshandlar kvinnor till döds är missbrukare eller psykiskt sjuka.

Men det gör han inte. Han har sannolikt helt rätt. 2011 mördades totalt 81 personer i Sverige, en minskning med tio sen 2010. Av de mördade var 31% kvinnor, dvs 24 personer:

– År 2011 konstaterades 81 fall av dödligt våld i Sverige, vilket är en minskning jämfört med år 2010, då 91 fall konstaterades.
– Nivån 2011 är en av de lägsta noteringarna under de senaste tio åren. Dödligt våld uppvisar relativt stora upp- och nedgångar mellan olika år. Nivån 2011 ligger inom denna variation.
– Under 2000-talet kan ingen tydlig utvecklingstrend urskiljas för det dödliga våldet. Jämfört med början av 1990-talet har det dock skett en viss minskning.
– I omkring 70 procent av de konstaterade fallen av dödligt våld är offret en man.
– I omkring 20 procent av de konstaterade fallen av dödligt våld användsskjutvapen.

Lite fler kvinnor mördades än vad Billing hävdade, men i samma härad. Dessutom är det totalt 24 mördade kvinnor, inte 24 mördade i hemmet så Billings siffra är nog ganska nära sanningen. I vilket fall som helst gör han inte bort sig. En majoritet av mördarna är drogpåverkade (då handlar det i huvudsak om alkohol) eller psykiskt sjuka så på den punkten har Billing rätt. Det gäller alla mord och dråp och det gäller också mord och dråp på kvinnor i hemmet.

Sannolikt är jag mer överens med Elin Weiss kring jämställdhet och feminism än vad jag är med Pelle Biling, men jag störs över när folk använder felaktiga fakta och utgångspunkter på det sätt som Elin Weiss gör i artikeln i Feministiskt Perspektiv.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements