Marieholmstunneln är en felsatsning

Att bygga Marieholmstunneln är en felsatsning av flera skäl. Den innebär att man gynnar bilismen och det innebär ökad bilism när vi borde arbeta för minskad bilism. Alla pengar från trängselavgiften borde användas för att minska bilismen och öka kollektivtrafiken. Det som behövs är alltså fler satsningar på kollektiva färdmedel, inte bilvägar och biltunnlar. Möjligheter det genomgående tåg i Göteborg borde prioriteras liksom en utbyggnad och modernisering av Hamnbanan till dubbelspår, Boråsbanan till dubbelspår och via flygplatsen samt Bohusbanan till dubbelspår. Detta för att möjliggöra pendeltåg på alla Göteborgs järnvägar. Dubbelspår på hamnbanan är dock något som är på gång, inklusive en ny bro i Marieholm.

Västlänken är ett dyrt sätt att få till stånd genomgående tågtrafik i Göteborg. Det finns en del billigare sätt. Ett par exempel är Västlänk 2021 och HisingslänkenVisioner om mer och bättre finns också.

Dessutom innebär det en miinskning av de positiva fördelningseffekterna från tränsgelavgiften när man använder en del av pengarna på bilism. Bilism är nämligen något som främst aär en angelägenhet för folk med pengar. Hårddraget så är det män med inkomster över genomsnittet som kör bil till jobbet och kvinnor med inkomster under genomsnittet som åker kollektivt.

Samtidigt kan man inte förneka att Marieholmstunneln med all sannolikhet innebär minskade köer till Tingstadstunneln på kort sikt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Bebben

  I takt med att bilismen kommer öka samtidigt tillsammans med ökat antal invånare gör att nya tunneln är ett måste. Kollektivtrafiken kommer också kunna använda den nya tunneln.
  I mitt tycke är den 20 år för sen, men bättre det än aldrig.

  • Politiken ska styra inte låta sig styras. Och vi måste minska bilismen. Av miljö- och klimatskäl.

 • JagMedborgaren

  Nej, marieholmstunneln är rätt satsning och rätt placerad. Den sitter placerad där alla vägarna möts. Det ger en smidigare trafikväxling där och bidrar samtidigt INTE till att öka trafiken i och med att man inte har breddad vägarna fram till tunneln. Det kommer helt enkelt inte fram fler bilar till området. Tittar man 1 mil eller så bort från tunneln så kommer man inte att märka någon effekt av tunneln på trafiken.

  • All forskning visar att alla nya vägar ökar biltrafiken. Du har helt enkelt fel. Vad gäller placering har jag inga synpunkter. Men det är helt klart att tunneln innebär ökad biltrafik och det är också för det som kommunen planerar. Vilket är fel med tanke på klimatproblemen.