Allt om feodalismen

Feudal SocietyBoktips
Feudal Society 1.
Marc Bloch
Routledge
ISBN: 9780415039161

Allt om feodalismen

Den franske medeltidsprofessorn Marc Bloch kämpade tre år i första världskrigets skyttegravar. Under andra världskriget gick han med i den franska motståndsrörelsen, men fångades, torterades och arkebuserades av Gestapo 1940 – vid 58 års ålder. Han var assimilerad jude.

Han är mest känd för sin mycket grundliga skildring av feodalismen som samhällssystem. När jag läste internationella relationer på universitetet var det en av tre böcker som av lärarna framhölls som megahistoriesociologiska mästerverk.

Han var med i den historiska annales(forskar)skolan vars ”totala historia” vävde samman ekonomi, politik, kultur och klasskonflikt. Marc Bloch ansåg att de franska böndernas antifeodala revolter var det som ledde fram till den stora franska revolutionen 1789.

Denna första del av hans viktiga verk heter ”Feudal Society – 1. The Growth of Ties of Dependence”. Här utvecklar han sin syn på feodalismen (som är ett omstritt begrepp) och betonar starkt uppbygget av beroenderelationer mellan olika samhällsgrupper.

Boken är mycket uttömmande och detaljerad på gränsen till uttröttande om man som jag inte har feodalismen som huvudintresse i livet. Författaren kan uppenbart sitt ämne, det står helt klart.

Hans Norebrink

Läs mer: Google, Steven Till,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements