Slaverikontrakt på McDonalds

Flera chefer på McDonalds misstänks för att ha sålt arbetstillstånd för 100 000-tals kronor. Enligt Aftonbladet har McDonalds Sverige AB det senaste året ansökt om arbetstillstånd för totalt 209 pakistanier – bara i Stockholm. Det handlar främst om fyra chefer som är mer förekommande på ansökningshandlingarna än andra. Cheferna har lockat släktingar, vänner och bekanta från Pakistan till Sverige. Enligt vissa uppgifter har man också rekryterat folk genom annonsering. Jobben har dock inte varit gratis, utan de som velat ha arbete i Sverige har fått betala stora summor för att komma hit:

Gränspolisen utreder just nu två chefer på McDonalds som misstänks ligga bakom en omfattande härva där pakistanska medborgare ska ha tvingats betala upp emot 150 000 kronor för ett arbete på snabbmatsjätten.

[…]

Pakistanierna som arbetat på McDonalds har varit släktingar, vänner och bekanta till de båda cheferna. Men några har också lockats hit genom tidningsannonser i Pakistan, enligt en uppgiftslämnare.

Samtliga har sedan fått en minimilön, som administrerats av McDonalds Sveriges huvudkontor, på drygt 18 000 kronor i månaden. Men för att betala av anställningen har pengar sedan förts över till chefernas konton.

– Det är en slavrelation. Arbetstagaren blir helt knuten till arbetsplatsen och arbetsgivaren som avgör om man får stanna eller åka hem, säger Katja Ojanne, styrelseledamot i Hotell- och restaurangfacket, Stockholm.

Arbetslösheten för medlemmar i Hotell- och restaurangfacket är just nu 9,3 procent. Enligt Katja Ojanne finns därför inget behov att rekrytera arbetskraft från andra länder.

Det hela visar hur ihåligt systemet med arbetskraftsinvandring är. Det är hur lätt som helst att manipulera systemet, genomföra vad som i praktiken är lönedumpning och dessutom sätta folk i en beroendeställning som gränsar till rent slaveri. För att gästarbetarsystem och arbetstillstånd för bristyrken ska kunna fungera och inte användas på fel sätt måste facket ha inflytande och kunna avvisa arbetsgivares ansökningar. Utan fackligt veto kommer systemet att utnyttjas på det sätt som skett på McDonalds (sannolikt förekommer det även på andra håll). Återigen ett mycket negativt resultat av den borgerliga regeringens politik alltså.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements