Vilka som får Nobelpriset avspeglar hur världen ser ut

Det är huvudsakligen män som delar ut nobelpris och huvudsakligen män som får nobelpris. Det förstnämnda kan man göra något åt genom att de institutioner som delar ut prisen könskvoterar så att det blir lika många kvinnor som män. Det sistnämnda kan man inte göra nåt åt. De flesta forskare på hög nivå på de flesta områden är män. Det är svårt att ge pris till forskare som inte finns. Det skulle det vara även om kvinnor dominerade de instanser som beslutar om prisen. Två av prisen borde dock numera kunna ha lika många kvinnliga som manliga mottagare utan problem, litteraturpriset och fredspriset.

Sen kan man ju också fundera om det där med kvotering. Jag har inga problem med att man ser till att kvinnor utgör hälften av de som delar ut prisen. Men borde inte invandrare också kvoteras, homosexuella, arbetarklass osv. Det finns många ojämlikheter och orättvisor, många former av diskriminering i samhället. Frågan är om det är rimligt att tillämpa olika former av kvoteringsregler på ett område, men inte på andra. Är det verkligen mer rimligt att tillämpa det på andra. Skulle vi få ett bättre samhälle? Rimligare? Mer demokratiskt. Kanske, men jag har problem med att se det fungera på ett bra sätt ihop val, allmän rösträtt och traditionell representativ och parlamentarisk demokrati.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements