Spårvagnsstopp – idiotiskt att så många vagnar måste passera Drottningtorget

Göteborgs spårvägssystem lider av ett allvarligt problem. Alla linjer utom tre (5:an, 8:an och 10:an) passerar Drottningtorget (6:an passerar bara ett hörn av platsen dock och inte hållplatsen) och alla linjer utom två (8:an och 13) passerar intilliggande Brunnsparken. Även Domkyrkan och Kungsportsplatsen är överbelastade med trafik. Det gör systemet mycket sårbart om ett problem uppstår på de platserna. Dessutom är dte problemtiskat av fler skäl att så många linjer ska passera samm plats. Det blir köer, det går långsamt. Enligt alla planer som finns ska systemet fortsätta vara lika störningskänsligt. Men det är relativt lätt att åtgärda till viss del.

Genom att bygga spårvägsförbindelse Lilla Bommen- Skeppsbron-Järntorget skulle 6:an kunna gå den vägen på sin väg mellan Järntorget och Götaälvbron istället för via Nordstan och Brunnsparken. 11:an skulle kunna gå via Skeppsbron mellan Lilla Torget och Järntorget om nämnda nya spårväg kompletteras med ett spår från Lilla Torget till Skeppsbron. Avlastar visserligen inte Brunnsparken men avlastar Domkyrkan. Trean kan tas bort från Brunnsparken och Drottningtorget om ett spår byggs tvärs över Heden från Valand till Skånegatan. Tian kan ta samma väg, men sen köra tillbaks till Drottningtorget och vidare till Hisingen och sjuan kan köra rakt ner vid Vasaplatsen som den gjorde förr. En sådan utbyggnad möjliggör också fler alternativa körvägar när det uppstår störningar i trafiken i centrala Göteborg.

På sikt behövs också ett spår från Lilla Bommen bort till Gamlestadstorget med ett sidospår till Svingeln. Först då kan Drottningtorget avlastas ordentligt.  Med en ny järnvägsstation för pendeltåg i Olskroken eller Gamlestaden (istället för Västlänken) så minskar dessutom betydelsen av Centralstation och Drottningtorget.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Börje Andersson

    Protestera nu inte för högljutt. Du kan få spö av biljettkontrallerna. De har nämligen rätt att misshandla folk.