Granatgeväret Carl Gustaf finns i alla krigshärdar

Granatgeväret Carl Gustaf m/48 , ofta kallat GRG, är ett svenskt vapen som är känt från de flesta krig. Det har sålt till ett 40-tal länder av Saab (tidigare Bofors) och har från dem sålts vidare. Licenstillverkning i en rad länder har varit det vanliga. Det finns också en nyare version av Carl Gustaf, m/86. Också det vapnet mycket spritt i världen. Carl Gustaf går under namn som M3 och liknande i andra länder.

Granatgeväret är dock inte det enda svenska vapen som finns i de flesta krigshärdar. Pansarskottet m/86 (AT4) förekommer sannolikt på lika många eller ännu fler platser. Det är nämligen ett standardvapen för USA:s trupper. Genom att pansarskottet används av USA finns det följaktligen i hela världen. Jag vet att såväl AT4 som Carl Gustaf förekommer hos gerillagrupper i Asien som jag haft kontakt med. I allmänhet kommer man över vapnen genom att plundra sina regeringsarméers vapendepåer eller genom att vänligt sinnade eller möjligtvis korrupta ekonomiskt sinnade militärer skänker respektive säljer vapnen till dem.

Pansarskottet m/86 liksom granatgeväret Carl Gustaf  tillverkas av Saab eller utomlands på licens. Eftersom de finns i de flesta länder och i USA:s militär hamnar de självklart också en mängd olika diktaturer liksom hos gerillarörelser i olika delar av världen. Saabs upprördhet över att deras vapen finns i Burma är inget annat än hyckleri. Det är välkända fakta och något som är omöjligt att förhindra om man exporterar vapen till USA och andra liknande krigshetsarländer. Saab lever på att vapnen används. Vapen används i krig och finns alltså där det är krig.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements