Stoppa EU: s fiske i Västsahara!

EU planerar att träffa ett nytt oetiskt fiskeavtal med Marocko 2013. Än en gång avser EU att fiska i Västsaharas ockuperade vatten, i strid med internationell rätt. Protestera genom att underteckna detta upprop:

Till EU:s fiskekommissionär

Ingen stat i världen har erkänt den illegala marockanska ockupationen av Västsahara. Ändå tänker EU betala miljontals euro per år till den marockanska regeringen för att låta EU-fartyg fiska i vattnen utanför Västsahara från 2013.

Marocko fortsätter vägra samarbete kring avkoloniseringsprocessen i Västsahara, i strid med mer än 100 FN-resolutioner som kräver rätt till självbestämmande för det västsahariska folket. Samtidigt kränker marockanska myndigheter mänskliga rättigheter vad gäller västsaharier som uttrycker sina politiska åsikter.

FN: s särskilda sändebud för Västsahara har i särskild ordning tagit upp förvaltningen av naturresurser på förhandlingsbordet för att finna en fredlig lösning på konflikten. Att i detta sammanhang samarbeta med Marocko för att utnyttja Västsaharas naturresurser undergräver FN: s fredsansträngningar.

Enligt internationell rätt kan Västsaharas naturresurser endast utnyttjas om det överensstämmer med önskemål och intresse hos befolkningen i territoriet. Trots detta planerar nu EU att överföra europeiska skattebetalares pengar till den marockanska regeringen för att få tillgång till Västsaharas vatten, utan att ens ha hört det västsahariska folket. Det var av denna anledning som Europaparlamentet stoppade EU: s fiske i Västsahara 2011.

Vi uppmanar Europeiska kommissionen att omedelbart sätta stopp för planerna att förnya EU: s fiskeavtal med Marocko beträffande Västsaharas vatten. Vi uppmanar EU att verka inom ramen för internationell fred, och att stödja FN: s ansträngningar att förhandla fram en lösning på konflikten.

Det västsahariska folket har rätt att bli tillfrågat. Inget fortsatt EU-fiske får äga rum i Västsahara innan en fredlig lösning på konflikten har nåtts.

Här kan du skriva under uppropet.

Läs mer om fisket i Västsahara:

Värna freden – erkänn Västsahara
EU:s fiskeavtal med Marocko är en skandal
EU:s fiske i Marocko, Mauretanien och Västsahara
EU:s fiskebåtar är borta från Västsahara – kvar är bara svenskarna
Den sista Salénbåten – Snow Drift
Rättegång mot svenska fiskare som fiskat utanför Västsahara
Svag bevisning om olagligt fiske
Marockos fiskeprogram och svenska fiskare
Fiskare friade för olagligt fiske
Fifflarna – Conny Jacobsson
Överfiskning utanför Västafrika – inte bara industriflottans fel

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements