Kortedalamisshandeln: Skärpta straff i hovrätten

Straffen för de två ungdomar som i tingsrätten dömdes för misshandeln av Carl-Erik Cedvander har skärpts i hovrätten. Hovrätten dömer liksom tingsrätten de två åtalade ungdomarna för grov misshandel till ungdomsvård med ungdomskontrakt och ungdomstjänst. Hovrätten höjer antalet timmar ungdomstjänst till 140 timmar.

Hovrätten har liksom tingsrätten ansett det bevisat att de två ungdomarna tillsammans och i samförstånd med en eller flera andra personer tilldelade den 61-årige mannen ett flertal slag och sparkar mot huvud och kropp med mycket allvarliga och livshotande skador samt bestående men som följd. Liksom tingsrätten anser hovrätten att det inte har varit frågan om någon nödvärnssituation. Hovrätten har dock, till skillnad från tingsrätten, bedömt att båda ungdomarna ska stå till svars för allt det våld som utövats.

Även i hovrätten har de två ungdomarna dömts för grov misshandel. Hovrätten anser i och för sig att den hänsynslöshet som ungdomarna visat tillsammans med de skador den 61-årige mannen orsakats är tillräckligt kvalificerad för att bedöma misshandeln som synnerligen grov. För att kunna dömas för synnerligen grov misshandel krävs dock att det är utrett att ungdomarna hade uppsåt att tillfoga den 61-årige mannen de skador och men han fått. Det anser hovrätten inte bevisat utan endast att ungdomarna haft uppsåt till grov misshandel. Straffvärdet för en vuxen person motsvarar fängelse tre år och sex månader.

Ungdomarnas ålder ska beaktas när straffet bestäms och det finns särskilda ungdomspåföljder som ska användas i första hand. För att döma en person under 18 år till fängelse krävs synnerliga skäl. Även om den gärning ungdomarna har gjort sig skyldiga till är allvarlig finns inte synnerliga skäl för fängelse. Påföljden kan då inte heller bli sluten ungdomsvård och blir då istället ungdomsvård som ordnas av socialtjänsten och ungdomstjänst. Eftersom hovrätten bedömt att straffvärdet för gärningen är högre än tingsrätten ska antalet timmar ungdomstjänst höjas till 140. Tingsrättens dom vad gäller skadestånd står fast.

Precis som tidigare bedömer jag att straffen är rimliga med tanke på åldern på gärningsmännen och att de inte är straffade tidigare.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements

2 Replies to “Kortedalamisshandeln: Skärpta straff i hovrätten”

 1. Hur kan du mena att straffet på 140 h samhällstjänst för att genom misshandel ge en medmänniska ett livslångt, svårt, handikapp kan vara rimligt? Det här ger ju signalen att det i princip är fritt fram för en person under 18 år att oprovocerat lemlästa en medmänniska och sedan flinande bdrätta om det efteråt! Skulle de mot förmodan åka fast så innebär straffet bara ett par, tre veckors lindrigt gratisarbete!

  Dessa galningar, och du, borde skämmas.

  1. Främst två saker:

   1. Det var Cedvander som angrep killarna. När de försvarade sig gick de över gränsen till vad som är acceptabelt. Men kom ihåg att de angreps.

   2. Det handlar om mycket unga grabbar som inte tidigare begått brott. Risken för nya brott minskar när man inte döms till ungdomsfängelse enligt den forskning som finns.

   Signalvärdet saknar substans (dvs har ingen som helst betydelse) och har inget med lagstiftning och rättskipning att göra.

Kommentarer inaktiverade.