Innebär skärpta vapenlagar minskat antal mord i USA?

För att kunna svara på den frågan måsta man först ta reda på om det finns ett samband mellan antalet mord och antalet skjutvapen. Anatelt skjutvapen i ett land är svårt att veta. Statistiken är notoriskt opålitlig i många länder, men en sak är de flesta överens om. USA är det land där det finns flest privata och personliga vapen per capita. Mest opålitlig är statistiken i fattigare länder så låt oss hålla oss till de siffror som redovisas för den rika västvärlden och där data finns tillgängliga:

Antalet vapen per 100 invånare, topp 10

USA 88,8
Schweiz 45,7
Finland 32
Uruguay 31,8
Sverige 31,6
Norge 31,3
Frankrike 31,2
Canada 30,8
Österrike 30,4
Tyskland 30,3
Island 30,3

Efter USA och Schweiz följer ett stort antal länder med liknande siffror när det gäller vapeninnehav. Det handlar om länder där jakt är vanligt och det handlar alltså följaktligen i huvudsak om jaktvapen (Tyskland möjligtvis undantaget). I Finland anses andelen och antalet handeldvapen som inte är jaktvapen dock vara högre än i Sverige och Norge.

Det finns en rad undersökningar av vapeninnehav relaterat till antalet personer som dött på grund av skjutvapen. Siffrorna över dödsfallen inkluderar mord, dråp och vållande till annans död (basen för mordfrekvensen) såväl som självmord och olycksfall. Det finns  en korrelation (efter att ha läst igenom en rad studier, så anser jag att det finns en korrelation även om självmordsstatistik i en del länder är notoriskt felaktig) emllena hur många skjutvapen det finns och hur många som dör på grund av skjutvapen.

Antalet skjutvapenrelaterade dödsfall per 100 000 invånare och år:

USA 9,20
Argentina 5,65
Canada 4,78
Finland 3,64
Schweiz 3,5
Uruguay 3,24 (självmord och olyckor saknas)
Frankrike 3,0
Österrike 2,94
Nya Zeeland 2,66
Estland 2,54
Belgien 2,43

Tittar man bara på självmord är motsvarande lista:

USA 5,5
Canada 3,72
Finland 3,34
Schweiz 3,15
Österrike 2,68
Frankrike 2,33
Nya Zeeland 2,14
Argentina 2,01
Belgien 1,96
Norge 1,72
Tjeckien 1,39
Island 1,25
Sverige 1,20
Danmark 1,16

Jag skulle tippa på att sambandet mellan antalet tillgängliga vapen och antalet självmord med skjutvapen är mycket starkt även om jag vill göra en reservation för att självmordsstatistik i många länder är opålitlig. Att det finns ett samband har också visats i en rad US-amerikanska studier där olika delstater och städer jämförs. Om vi däremot tittar på självmordsfrekvesnen totalt så minskar sambandet mellan antalet skjutvapen och antalet självmord:

Självmord per 100 000 invånare och år:

Litauen 31,6
Sydkorea 31,2
Japan 23,8
Ungern 21,7
Estland 18,1
Belgien 17,6
Finland 16,8
Uruguay 15,8
Polen 15,4
Sverige 15,3
Frankrike 15,0

Sannolikt finns det ingen korrelation mellan antalet skjutvapen i ett samhälle och antalet självmord. Det är helt andra saker som styr detta. Att skärpa vapenlagarna i ett land med liberala vapenlagar skulle sannolikt inte leda till nån större minskning av antalet självmord även om ett sådant utfall rapporterats från undersökningar i USA. En viss minskning verkar det därmed ändå kunna led till i de länder där en stor del av självmorden sker med hjälp av skjutvapen.

Nus ka vi titta på om det finns en korrelation mellan ökad andel vapen och större andel mord (inklusive dråp och vållande till annans död) med skjutvapen.

Antal mord med skjutvapen per 100 000 invånare och år:

USA 3,57
Uruguay 3,24
Argentina 3,00
Canada 0,76
Schweiz 0,52
Italien 0,36
Estland 0,30
Belgien 0,29
Finland 0,26
Frankrike 0,22
Danmark 0,22

Det verkar kunna föreligga ett visst samband, men det är helt klart inte lika starkt som mellan självmord med skjutvapen och tillgång på skjutvapen. Sannolikheten föra att skärpta vapenlagar i länder med liberala vapenlagar leder till minskat antal mord är osäker, men kan kanske vara möjligt i USA. Däremot finns det sannolikt inget samband alls mellan mordfrekvensen (inkl. dråp och vållande) och hur stor tillgången till skjutvapen är.

Antal mord per 100 000 invånare och år (mordfrekvensen):

Litauen 6,6
Uruguay 5,9
Estland 5,2
USA 4,2
Argentina 3,4
Lettland 3,1
Finland 2,2
Belgien 1,7
Canada 1,6
Portugal 1,2
Storbritannien 1,2

Sambandet mellan mordfrekvensen och antalet skjutvapen som finns i ett land verkar ärligt sagt helt obefintlig. Jag skulle tro att det är andra faktorer som spelar huvudrollen när det gäller antalet mord och hur morden begås. Som dålig sjukvård, framförallt av psykiskt sjuka, stora social klyftor med ekonomiskt och socialt armod som följd, alkoholkulturen och förekomsten av grov organiserad brottslighet. En förändring av vapenlagarna i USA skulle möjligen kunna leda till en viss minskning av antalet mord, kanske framförallt led att skolmassakrer och likartade brott försvinner. Men nån generell lösning på problemet med den höga mordfrekvensen i landet kvarstår.

Jag har inte tid eller möjlighet att gör en säkerställd statistisk studie på detta, men är ganska säker på att man kommer fram till samma slutsatser om man gör det. Skärpta vapenlagar i länder med liberala vapenlagar minskar sannolikt antalet självmord som begås med skjutvapen och kan också minska antalet självmord i enstaka sådana länder. Däremot är det osannolikt att skärpta vapenlagar i USA minskar antalet mord annat än marginellt.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, 2, 3, 4, GP1, 2, AB,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements