Snart trängselavgifter i Göteborg

Det är på tiden kan man tänka. Det finns i många andra städer runtomkring i världen. Det går under lite olika namn, har kanske lite olika uttalade syften, men är i parktiken detsamma. Vägtullar, trängselskatt, trängselavgift osv. Från årsskiftet har vi det i Göteborg. Det är i grunden nåt som jag är för, men samtidigt så tycker jag att ett borttagande av reseavdragen vore en bättre åtgärd. För minskat bilresande och minskat resande är vad som behövs.

Det finns också några saker som är besvärliga. Betalstationernas placering i Backa och i södra Göteborg (Krokslätt och Guldheden), att folk med tjänstebilar i praktiken inte behöver betala (företaget betalar för dem) och att man inte löst hur utlandsregistrerade bilar ska betala är problem som måste lösas så fort möjligt. Som det ser ut nu är inte rimligt. Dessutom borde inte en enda krona från trängselavgifterna användas för att öka bilismen så som man tänker göra genom att bygga Marieholmstunneln.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

2 Replies to “Snart trängselavgifter i Göteborg”

  1. Jag förstår inte hur an kan vara positiv till vägtullarna. Vill man på allvar minska biltrafiken är det bara att sänka priset på en utbyggd kollektivtrafik. Eller om målet är färre bilar i innerstaden ta bort möjligheten till boendeparkering.

    Vägtullar leder bara till att vissa av de vägarna som tull tas ut på utnyttjas mindre. Men var tar den trafiken vägen? Inte försvinner den i alla fall. Det är säkert en liten andel som byter till kollektivtrafik eller samåker, men flertalet kommer bara att välja andra, längre och mindre lämpliga vägar.

    Om inte köbildningen var incentiv att ta en annan väg så kommer knappas en tia extra att vara det. Så trafiken kommer knappast att minska på de vägar där det idag är köer. För om den gör det kommer det att bli en bättre väg att ta och då är bilarna där igen. Däremot kommer den säkert att minska på de vägar där det egentligen inte varit något problem. Vad förväntar man sig uppnå med detta?

    Vill man hitta orsaken till den ökande bilismen så bör man titta till varför folk behöver bil idag och åtgärda det. Inte försöka motarbeta symptomen med den minst kostnadseffektiva metoden man kan finna. Folk sitter inte i bilköer för att de tycke det är kul, utan för att de saknar alternativ. Att lägga en extra skatt på dessa personer bidrar knappast till något. Man kan säkert klappa sig i ryggen nöjd med att man har lyckats knäcka de fem svagaste procenten i Stockholm. Men jag ser inte varför man ska göra samma här. Bygg billiga bostäder på Hisingen så slipper folk pendla från Mark hit till bandet.

    1. All erfarenhet från andra städer visar att det blir minskad biltrafik. Av arbetarklassen i Göteborg har bara 30% av familjerna eller hushållen bli. I Övre medelklass och överklass har 70% bil. Det är alltså förhållandevis få arbetare som kommer att få betala avgifter.

Kommentarer inaktiverade.