Bortom folkhushållet

En ny världBoktips
En ny värld
AER
Red Peeter-Jaan Kask

Bortom folkhushållet

I min aningslöshet trodde jag att en debattbok utgiven av den politiska och fackliga arbetarrörelsens ekonomiska råd (AER) skulle ha folkbildningsambitioner. Tydligen inte för även jag som läst internationell politisk ekonomi på universitetet har svårt att kunna och vilja hålla alla teknisk-ekonomistiska detaljbollar i luften under läsningen av de 250 sidorna i ”Välfärd, politik och ekonomi i En Ny Värld – 14 inlägg om globaliseringen (AER-rapport 5)”. Men även en elitär diskussion kan ju syfta till att transformeras ner till Svenssons nivå och nytta.

Vad gäller globaliseringens effekt på maktbalansen mellan marknad/ekonomi och demokrati/politik kan man dock inför vissa av debattinläggen fråga sig med Tage Danielssons ord: ”Sägs detta för att föra frågan vidare eller för att bevara status quo?”. Både Klas Eklund och Kjell-Olof Feldt framhåller upprepade gånger världsmarknadens finansiellt disciplinerande funktion på de nationella politikerna – det vill säga på demokratin. Enligt dem har den parlamentariska demokratin svårt att fatta sunda beslut om statens finanser, varför ett uppfostrande tvång måste utövas av marknaden och EMU. De vill alltså lösa demokratins problem genom mindre folkstyre. Hör dessa demokratikritiska tankar verkligen hemma inom arbetarrörelsen?

Även vad gäller välfärd, folkhem och nationellt självbestämmande verkar de båda debattörerna ovan ingå i den socialliberokrati Olle Svenning beskriver i sin nya bok ”Vänstern i Europa. De nya liberalerna?”. På den gränslösa avreglerade marknaden måste våra välfärdspolitiska ambitioner minska, menar Feldt.

Men tack och lov finns det också många inlägg i boken som seriöst vill finna motmedel till den maktförskjutning som skett från arbete till kapital sedan kapitalismen, med hjälp av 1800-talsliberalismens nya liv och realsocialismens plötsliga död, befriat sig från det hundraåriga mellanspelet av tilltagande nationalstatlig, social och demokratisk marknadskontroll under åren 1870/1930 till 1970.

Ann-Marie Lindgren pekar på att en del av den folkliga maktlösheten handlar om att nyliberala politiker frivilligt lämnat ifrån sig makt. Hon framhåller också att marknaden behöver de stabila samhälleliga institutioner och infrastrukturer som bara staten kan tillhandahålla. Staten och politiken (nationen och demokratin) har alltså fortfarande något att erbjuda företagen ”och kan kräva något i utbyte”.

Även Ingemar Lindberg betonar att högervridningen av ekonomi och politik inte är någon obeveklig naturlag utan beroende av senare decenniers ”reaktionära nyliberala debattklimat”, och av underlåtenheten att bygga gränsöverskridande motkrafter via facket, demokratin, konsumentmakten och löntagarnas pensionsfonder. Mats Morin instämmer och ser det postkommunistiska maktskiftet till USAs fördel bakom dagens nykapitalistiska ordning. Jan Olsson framhåller dock hoppfullt att en ny bred vänster växer fram på delvis global basis, för det ”går mycket väl att förena patriotism med internationalism”.

Liksom den socialdemokratiska partikongressen visar boken att arbetarrörelsen står splittrad mellan de som framhåller EMU(EU) som ett borgerligt projekt, respektive de som ser dem som en chans att på en högre kontinental nivå återta statens makt över marknaden. Sven Svensson, Håkan Arnelid och Allan Larsson ser EMU som en del av Europafackets strategi, som ett sätt att påverka den europeiska utveckling vi påverkas av, respektive som ett sätt att skapa stabilitet. Stefan Carlén ser däremot den monetära unionen som ”ett gigantiskt samhällsexperiment”, som kan bli en katastrofal fälla för de som söker skydd i en globaliserad värld.

Intressanta diskussioner alltså. Men jag efterlyser andra sätt att debattera. Där deltagarna dels tvingas förhålla sig till samma faktamaterial (inte bara välja det som passar den egna argumentationen), dels tvingas redovisa sina grundläggande värderingar (inte smyga bakom röstfiskande argument). Välkommet vore också ett folkligare diskussionsmaterial, dels mer lättläst, dels mer visionärt. Var finns exempelvis diskussionen om någon slags konfederal demokratisk världsregering för att styra marknaden?

Hans Norebrink

Läs mer: Google,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements