Trafikminskning i Göteborg med trängselavgift

De första dagarna med trängselavgift i Göteborg har inneburit en klart minskad biltrafik i jämförelse med samma tider samma dagar tidigare år:

Trafiken i Göteborg minskar med 20-25 procent med trängselskatt jämfört med mellandagstrafiken de senaste åren.

I onsdags, första dagen med trängselskatt, passerade 377 400 fordon de 36 betalstationerna i Göteborg under trängselskattetid, från 06:00 på morgonen till 18:30 på kvällen

Det är 22 procent färre än motsvarande dagar de senaste åren.

– Minskningen var ungefär lika stor under torsdagen och fredagsförmiddagen, säger Karin Björklind, trafikanalytiker på trafikkontoret i Göteborg.

Trafiken över Älvsborgsbron och i Tingstadstunneln minskade med 24 procent under de hårdast belastade morgontimmarna 2 januari och med 20-23 procent under de 12,5 timmar trängselskatten togs ut.

På Götaälvbron som normalt har mycket gles trafik minskade biltrafiken endast med 9%.

Enligt prognoser över trafiken som gjorts förväntas en minskning med 15-20 procent vid betalstationerna, en minskning med 10-15 procent i innerstan och en minskning med 5-15 procent på de stora infartslederna.

Trafikkontoret och Trafikverket räknar med ökad trafik på ett antal vägar i Göteborg. Detta gäller på Hisingsleden, Tuvevägen, Lillhagsvägen, Gamla Böneredsvägen och Lerbäcksvägen på Hisingen, på Söderleden och på Landvettervägen och Nya Öjersjövägen mellan Partille och Landvetter.

Redan nu har trafiken på de små vägarna Gamla Böneredsvägen och Lerbäcksvägen ökat med 50%. Ökar trafiken mer än så räknar myndigheterna med  att man behöver ta till åtgärder för att minska trafiken på de aktuella vägarna.

På måndag när skolorna börjar så kommer kollektivtrafiken att utsättas för det första ordentliga provet efter att trängselavgiften införts. Speciellt svårt kan det bli på Bohusbanan som har för korta perronger för längre tåg och för liten kapacitet för fler tåg.

Det är alltså hög tid för en utbyggnad av Bohusbanan med dubbelspår på flera sträckor och längre perronger på alla stationer mellan Göteborg och Stenungsund. Som det nu är måste tåg kompletteras med bussar om kapaciteten behöver ökas.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

8 Replies to “Trafikminskning i Göteborg med trängselavgift”

 1. Jag kan säga att jag i min enfald valde att vänta till 1830 i onsdags när jag skulle åka till Angered från Lundby. (Något som inte låter sig göras smidigt med kollektivtrafik.) Jag vet ungefär hur trafiken brukar vara, för jag brukar även vanligtvis vänta till efter sex eftersom det annars gärna är kö innan sex, men därefter har man vägen nästan för sig själv.

  Inte så denna gången. Det var betydligt tätare trafik än vanligt, och alla var fantastiskt stressade!  De har passat på nu att sänka hastigheten till 80 där, men det var det ingen som respekterade. Två, små, olyckor var det på den korta sträckan. Men, konstigt nog, inga tittköer!

  Nu tror jag i och för sig att det ger sig om några veckor och folk åker nog då ungefär som vanligt igen. Så då kommer trafiken att lugna ner sig lite och de som har absurt bråttom slutar förhoppningsvis försöka vänta ut tullarna. Jag tror vi ska vara glada de införde tullarna i klämdagarna så man sprider ut omställningen lite.

  Att försöka mäta statistik på om tullarna fungerar eller inte de närmaste veckorna är inte lönt. Ge det ett par veckor till dels vardagen anlänt, dels folk bestämt sig om de är sådana som betalar eller sådana som kringgår.

  1. Från Angered (Hammarkullen) till Lundby (Rambergsvallen) tar vad jag kan se cirka 30-40 minuter med vagnen. Verkar inte speciellt svårt.

   Köerna i Göteborg (dvs kring Tingstadstunneln) kommer naturligtvis inte att försvinna med trängselavgiften. Men de minskar till en början.

   Att trafikminskningen däremot består visar alla tidigare erfarenheter. Finns ingen anledning att betvivla att det blir så också i Göteborg. Man har mätt och jämfört med samma dagar och tider under tidigare år. Det är en helt relevant mätning som avspeglar hur det ser ut. En verklig trafikminskning alltså. Ett av syftena med avgiften. Exakt samma effekt som i Stockholm mn lite mindre trafikminskning. Det är också som man förutsagt.

   1.  Gårdsten var det. Byte i Angred centrum + buss med kollektivtrafik. Tar 15 minuter med bil. Om det går långsamt. Undviker man tullarna och kör norrleden är det tio minuter till. Fortfarande en vinst jämfört med kollektivtrafiken.

    Har du någon länk till statistiken på minskningen av trafik? Den bild som syns på det länkade inlägget har en politiker i vägen för några av siffrorna och refererar till ett ospecificerat index. Det skulle vara intressant att se om trafiken minskat totalt, eller bara under den tiden man tar betalt. Det vore även intressant om man tagit med diverse ”smitvägar” i mätningen, och om man då tar hänsyn till att de vägarna är längre när man beräknar ”minskningen” i trafik.

    Jag misstänker att minskningen i trafik är minskning i trafik genom tullarna. Om man ser till totalt körda mil i regionen kanske man fått något slags realistiska siffror. Det räcker kanske med att varannan eller var tredje bil som inte kör genom en till kör en omväg för att man ska ligga på samma antal körda mil?

    Om man verkligen skulle vilja minska körandet skulle man ha en dosa i bilen som tog en avgift varje gång man startade den eller liknande. Då skulle den på allvar få folk att lämna bilen. Eller helt enkelt höja fordonsskatten, men det ger inte samma effekt eftersom den inte är kopplad till användandet av bilen. Höja skatten på bränsle är nog det enda rätta. Det slår även på utländska bilar. Skulle bensinen kostat 25 istället för 15 kronor skulle man nog sett ännu bättre siffror på trängseln!

    Men. Även då ger vi oss bara på symptomen, inte problemet. Problemet är att byggt en stad som kräver bilar. Bostäder och arbetsplatser ligger inte på samma ställe. Köpcentrum ligger långt från kundbasen. Bostadspriserna och osäker arbetsmarknad gör att det är otänkbart att flytta nära sin arbetsplats. Förorter istället för boende och arbetsplatser i staden. Västsvenska paketet förutsätter att vi fortsätter att åka bil.

    1. Så fort det blir byten är det bökigt att åka kollektivt och tar tid. med bil över Angeredsbron går det förstås mycket fortare.

     Nej, jag hittade ingen länk, utan endast tjänstemannens (det är ingen politiker) uttalanden på presskonferensen. Men det kommer säkert uppgifter om ett tag med konkreta siffror.

  1. Det är inte min erfarenhet. Politiker är i allmänhet vanliga människor med vanliga jobb. Fritidspolitiker. Dessutom handlar det om tjänstemän i detta fall. Inte alls några politiker.

 2. Trafiken kommer säkert att minska en del på grund av trängselskatten, i den mån kollektivtrafik, cykel eller andra alternativ kan utnyttjas för somliga. Men det finns också de som inte har något vettigt alternativ till bilen, och de får nu höjd skatt. För en låginkomsttagare innebär det att jobbskatteavdraget äts upp. Har man tjänstebil behöver man inte betala, då kostnaden tas av företaget. Orättvisan är inbyggd i systemet.

  Trängselskatt kan vara motiverat för att komma tillrätta med trängsel i centrala stadsdelar med utbyggd kollektivtrafik, så som i Stockholm, men i Göteborg är förutsättningarna och upplägget helt annorlunda. Trängselskatten i Göteborg syftar i första hand till att bidra till finansieringen av det västsvenska paketet, och beräknas ge 14 av de 34 miljarder som paketet kostar. Dock åtgår så mycket som 20% av intäkterna från trängselskatten till kostnader för själva systemet. Någon trängsel i stadens centrum kan man ej tala om. Där har trafiken stadigt minskat genom åren. Det är de stora lederna som inte sväljer dagens trafikvolym i s.k. rusningstrafik. En ny älvförbindelse har behövts i många år som komplement till Älvsborgsbron, Götaälvbron och Tingstadstunneln. Kollektivtrafiken behöver också förbättras, då det redan idag är kapacitetsproblem på flera linjer.

  Tidigare har infrastruktur i huvudsak finansierats av staten, vilket exempelvis var fallet för citytunneln i Malmö. Varför staten är så ointresserad av att satsa mer på infrastrukturen i Göteborg är för mig obegripligt, och detta borde debatteras mer. Dels har man dröjt för länge med nödvändiga investeringar, dels kräver man alltså nu s.k. medfinansiering. Det är detta som är bakgrunden till upplägget med det västsvenska paketet och att utnyttja trängselskatten för att finansiera en stor del av det. Men att göra detta samtidigt som man officiellt motarbetar bilismen är inte bara motsägelsefullt, det är motbjudande!

  Det finns ytterligare ett inbyggt problem i upplägget för Göteborg: Ju fler som åker kollektivt, eller på annat sätt än bil, desto lägre blir intäkterna från trängselskatten. Detta kan bli ett problem vid finansieringen av paketet, och som följd av det saknas alltså incitament att göra välbehövliga förbättringar av kollektivtrafiken.

  1. Bara 30% av Göteborg låginkomsttagarfamiljer har bil. Det är alltså inget problem för låginkomsttagare. Dessutom är trängselavgiften avdragsgill om det handlar om resor till och från arbetet som reseavdrag.

   De flesta av Göteorg låginkomsttagare åker redan nu kollektivt till och från arbetet. Det går i allmänhet inte att dra av som reseavdrag.

   Så bilanvändning gynnas. Rika gynnas. tränsgelavgifterna kan bara till viss del utjämna detta till vanligt folks fördel. För när pengar tas från bilister ( i huvudsak höginkomsttagare) och ges till kollektivtrafik (I huvudsak låginkomsttagare) så är det en fördelningspolitiskt bra effekt som omfördelar från rik till fattig.

   Jag är mot byggandet av en ny biltunnel åd et innebär att bilismen ökar. Man kan inte bygga bort bilköer, det vet trafikforskare sen länge. För att öka genomströmning av bilar i städer och minska köer ska man istället minska hastigheterna.

   Men det som är viktigt för framtiden är att vi kör mindre. Folk måste flytta närmar sina arbeten eller ta ett arbete närmare sitt hem. Så att man kan gå och cykla. Folk måste resa mindre.

Kommentarer inaktiverade.