Färre brott klaras upp – eller inte?

Egentligen klaras inte en lägre andel upp, utan samma andel klaras trots ökat antal anmälningar. Det betyder egentligen att fler brott klaras upp. Att andelen uppklarade brott inte ökar är naturligt.

En allt större andel av alla brott anmäls. Det betyder att fler brott med svårt bevisläge anmäls. Sådan brott är svåra att klara upp. Ett brott där anmälningarna ökat mycket kraftigt är våldtäkter. Detta beror dels på ändrad lagstiftning och dels på öka anmälningsbenägenhet. Trygghetsundersökningar och liknande visar att ökningen av antalet anmälningar inte motsvaras ev en verklig ökning, eventuellt finns det en liten ökning av antalet våldtäktsbrott. Men det är också något som kan förväntas i och med att befolkningen ökar. Våldtäktsbrott är brott med ett svårt bevisläge då ord ofta står mot ord. De går sällan till rättegång och innebär sällan fällande domar.

En annan anledning till att brott inte klaras upp är att det handlar om brott som begås av organiserat kriminella. De är ofta svårutredda och polisen vet ofta vem som kan ha begått brottet, men kan inte bevisa det då ingen vill prata med polisen och tekniska bevis saknas eller är svaga. De misstänkta personerna kan därför inte knytas till brottet.

Fler poliser kan inte förändra något kring de svårutredda brott som jag här nämnt. Uppklarningsprocenten förblir låg. Det finns också ett antal brott med i stort sett 100% uppklarningsprocent. Det gäller brott som beror på polisens eget arbete. Det gäller trafikonykterhetsbrott (rattfylla etc) och narkotikabrott. Ökar polisen trafikontrollerna och tillslagen mot personer med mindre mängder narkotika ökar man också uppklarningsprocenten.

Genom att prioritera ner våldtäkter och upp trafikbrott kan polisen därmed fixa till sina siffror. Det säger sig självt att ett sådant mått på polisens arbete och effektivitet är helt meningslöst. Att jämföra den generella uppklarningsprocenten från år till år säger därmed inte ett dugg om hur effektiv polisen är.

Intressant?
Bloggat: Röda Malmö,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements

2 Replies to “Färre brott klaras upp – eller inte?”

  1. Varför ska man förvänta sig att våldtäkterna ökar i och med att befolkningen ökar? Menar du att det är befolkningsökningen som är själva roten till det onda? Då finns det alltså en lösning till problemet!?!

    1. Fler människor är lika med fler brott i absoluta tal. Det känns ganska naturligt. Antalet brott är högre i ett land med 70 miljoner invånare än i ett med 9 miljoner invånare. Det gäller även våldtäkter. Däremot så innebär det inte fler brott per invånare. Man ha ökat antal brott, men ändå minskad brottslighet om befolkningen ökar.

Kommentarer inaktiverade.