Inga förbättringar att vänta på Sahlgrenskas akut

GP skrev nyligen om köerna på akutmottagningarna i Göteborg. På Sahlgrenska Universitetsjukuhuset (SU) som ju  är tre sjukhus, Sahlgrenska, Östra och Mölndal.

Det finns många anledningar till att det ser ut som det gör.

– Det enhetsuppsplittrade budgetansvaret (varje avdelning har sin budget att hålla och betalar till varandra fast det är samma skattepengar det handlar om).

– Systemfelet att då varje avdelning bra bryr sig om sin budget och sin vård, och inte bryr sig om hur deras arbte påverkar andras avdelningars vårdarbete och budget.

– Systemfelet att budgetvård går före sjukvård, att de som anställs som chefer har som huvudansvar att minska underskottet, det är det de gör karriär på och de skiter i andra avdelningars budget och vårdarbete.

Inte heller kommer det att bli bättre om vi ska lita på en insändare i GP från en anställd på sjukhuset (hittar den inte på nätet):

Det är akutvaktmästarna/patienttransportörerna stationerade på akuten som kör patienter på britsar till röntgen två våningar upp, och tillbaka till akutintaget. Därefter från akuten till avdelningarna (samt utför många andra patientförflyttningar inom sjukhuset).

Väl ute på avdelningarna kan akutvaktmästarna få nya transporter i säng eller rullstol, och då blir britsarna stående runt omkring på sjukhuset. Akutvaktmästarna måste därför kontinuerligt samla in utspridda britsar från avdelningarna och tillbaka till akuten, eller till brits-/bårvagnsförrådet i källaren under akutintaget.

Nu vill transportledningen i besparingssyfte flytta akutvaktmästeriet från akutintaget till höghuset. Eftersom akutvaktmästarna då kommer längre bort från akutintaget kommer rimligen transporterna till och från akuten att ta längre tid. Det blir inte heller lika smidigt att samla britsar/bårvagnar till akuten, eftersom vaktmästarna inte längre är stationerade där.

Lägg därtill att man vill skära ner antalet vaktmästare/patient-transportörer. Kommer dessa förändringar att förbättra situationen på Sahlgrenskas akutintag? Kommer dessa ”förbättringar” att ge kortare väntetider?

Det handlar om systemfel. Grunden för systemfelet är att nyliberal företagskultur infiltrerar den offentliga sjukvården som landstingspolitikernas höga löner och pensioner, chefernas höga löner och chefer som rekryteras från det privata näringslivet som vill göra löpande band av vården.

Som den tilltagande rädslan och tystnaden på arbetplatserna inom vården då ”lojalitet” betonas och allt ska gå i linje, alltså alla klagomål till närmsta chef, sen om det inget händer först då kan man gå till nästa, etcetera.

Resultatet är att staten/det offentliga är lika usla arbetgivare som privata näringslivet. Vadå vår gemensamma sektor? Det är lika mycket förtryck och arbetsplatsdiktatur i offentligägt som privatägt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements