I Göteborg finns bostad endast för välbeställda

Boplast Göteborg

Det är vårt att få bostad i Göteborg. Det finns ingen bostadskö utan istället finns Boplats Göteborg där hyresvärdarna kan välja och vraka bland hyresgäster. De kan välja vem de vill och då blir det förstås de med mer pengar som blir valda. Har man inget fast jobb blir det väldigt svårt. Får hyresvärdar vill ha hyresgäster med osäkra inkomster.

Bostadsrätter är i allmänhet mycket dyrt så det kan inte heller komma ifråga för folk med lite pengar. Först en hög inköpskostnad och sen ofta en hög avgift. Speciellt i nybyggda bostadsrätter.  Ingenting för en person utan fast arbete eller med liten inkomst.

Villa eller radhus i Göteborg med närområde är förstås inte att tänka på för en låginkomsttagare eller en med tillfälligt arbete på ett bemanningsföretag eller så.

Det finns helt enkelt mycket får möjligheter för fattiga att få tag på bostad i Göteborg. Lösningen blir andrahandslägenheter, bo kvar hos föräldrarna, bo i det som egentligen är kontor, bo i nån lokal i en gammal fabrik, bo i en container, bo i en arbetsvagn, en billig husvagn (de flesta är ganska dyra) osv.

I Göteborg finns för få bostäder, det byggs för få bostäder och det som finns blir därmed i huvudsak för rika och folk med goda inkomster. En del av dem med fasta jobb men inte så goda inkomster överbelånar sig själva för att kunna köpa en bostad. De har ofta inget annat val. Låna för mycket eller stå på gatan.

Boplats Göteborg är ingen lösning på problemen. Boplats Göteborg innebär ett orättvist gynnande av de som har gentemot de som inte har. Så länge det byggs för lite bostäder i Göteborg så kvarstår problemet med en bostadsmarknad som enbart tycks vara till för de som har mer. Ett resultat av borgerlig bostadspolitik med borttagna subventioner till byggande, borttagen bostadskö, långsam planeringsprocess, kommunal byråkrati (många detaljplaner är omoderna och otidsenliga) och brist på politisk vilja.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements

2 Replies to “I Göteborg finns bostad endast för välbeställda”

 1. Samtliga allmännyttiga lägenheter som marknadsförs på Boplats har registreringstid som kökriterium. De privata värdarna väljer fritt.
  Allmännyttans tumregel är att man ska ha en månadsinkomst brutto som minst motsvarar tre månadshyror. Men det är en tumregel som man kan göra avsteg ifrån, exempelvis om man har sparade medel etc. Regionförstoringen gör att det är fullt möjligt att pendla in från Alingsås, Borås, Trollhättan med fler kommuner i västsverige. Det är ju ingen mänsklig rättighet att få bo i (centrala) Göteborg.

  1. Allmännyttan väljer alltså inte heller fritt. Precis vad jag skrev.

   Att resa långa vägar är klimatmässigt fel och därför inget som ska uppmuntras eller utgås ifrån. Man ska kunna bo nära sitt arbete. Så nära att man cykla eller gå, i värsta fall åka kollektivt.

   Långpendling med kollektivtrafik är svårt om man börjar klockan 6 på morgonen eller slutar klockan 24 på kvällen. Bara 30-40% av alla arbetarhushåll har överhuvudtaget bil.

   Inte ens om deu tar hela den region som du nämner finns det 100 000 lägenheter (antalet bostadssökande på Boplats enligt GP), inte ens 50 000 vilket väl är det egentliga behovet kan man tänka. Så problemet är exakt som jag formulerat det.

Kommentarer inaktiverade.