Självläkande samhälle

Den stora omdaningenBokklassiker
Den stora omdaningen
Karl Polanyi
Arkiv förlag

Självläkande samhälle

Jag gillar Arnold Schwarzenegger i Terminatorfilmerna. Speciellt robotarna från framtiden som om de skjuts i bitar kan återsamla sig och uppstå hela på nytt. Jag kommer att tänka på det när jag omläser den här gamla ännu aktuella samhällsklassikern från 1944.

För vårt samhälle har också gått i tusen bitar om än i ultrarapid. Efter 30 år av global nyliberalism – 40 år om Nixon och Chilekuppen räknas med – ligger de folkhemska välfärdssystemen i dödsryckningar. Vänsteroppositionen i form av ”kommunister” och socialdemokrater för även de en marknadsvänlig politik där de har makten.

Men splittrat, luddigt, lokalt och trevande organiserar sig gröna och röda motkrafter världen över. Hur de ska kunna samla sig till ett levande, konkret och för vanliga jobbaren Svensson realistiskt politiskt alternativ vet väl ingen. Men det är kanske mindre av parti och mer av rörelser och allianser vi behöver för att återupprätta ett reko samhälle – rättvist och ekologiskt.

Det finns ett mönster i detta, som den ungersk-amerikanske historikern, antropologen och nationalekonomi-professorn Karl Polanyi upptäckte. Precis som robotarna kan gå sönder och återlaga sig själva, så kan samhället spricka för att senare hela sig självt.

Boken skildrar det liberala marknadssamhällets uppgång och fall från slutet av 1700-talet fram till kraschen under 30-tals-depressionen. Det här var en tid då kapitalismen alltmer frigjorde sig från hatade regleringar.  Karl Polanyi skriver att ekonomin befriade sig från den sociala och politiska struktur i vilken den tidigare varit ”inbäddad”.

Men marknadens kaotiska anarki skapade också en inhuman social anarki. Därför strävade samhället spontant efter att skydda sig självt genom växande statliga och politiska regleringar av marknaden. Se keynesianismen som framhöll statens viktiga roll i ekonomin, och som var det dominerande tankeparadigmet i världen mellan 30-talet och 70-talet.

Karl Polanyi, som human och kristen socialist, såg en motsättning mellan marknad och stat, mellan ekonomi och samhälle, mellan kapitalister och folket, mellan ”fritt näringsliv” och reglering, mellan människan som marknadsvara och samhällsbärare.. Mellan dessa krafter uppstår en ”dubbelrörelse”; Ekonomin vill frigöra sig, medan samhället vill ha kontroll över den. Vill försvara sig mot den självreglerade marknaden.

Ur ett tidigare reglerat samhälle växte kapitalismen och den gamla liberalismen fram med sitt budskap om fria och självreglerande marknader. Den kraschade i mellankrigstiden, och födde samhälleliga motreaktioner och regleringsmodeller som kommunism, socialdemokrati, fascism, peronism, Vargas i Brasilien, Cárdenas i revolutionens Mexico. Roosevelts New Deal i USA etcetera.

Men det mänskliga minnet är kort och redan i slutet av 70-talet hade åtminstone borgerligheten glömt sin läxa. Entusiastiskt lanserades den nyaliberalismen som lösningen på alla problem via globalisering, avreglering, privatisering och marknadslösningar på alla samhällets bekymmer. Samma gamla lösningar i retur alltså.

Nu har vi haft ett antal anarkiska ekonomiska kriser igen, och kanske det nu svänger åter till regleringshållet. Det finns tecken på det både i samhällets topp och botten. Men än gäller det nyliberala tänket som nu känslokallt kör Sydeuropa ner i avgrunden.

Citat ur ”Den stora omdaningen – Marknadsekonomins uppgång och fall”:

”Socialism är i grund och botten den inneboende tendensen i en industriell civilisation att överskrida den självreglerande marknaden genom att låta den underordnas ett demokratiskt samhälle. Den är den naturliga lösningen för industriarbetarna som inte ser någon anledning till att produktionen inte skulle regleras direkt och till att marknaderna skulle vara mer än ett nyttigt men underordnat inslag i ett fritt samhälle. Ur hela samhällets synvinkel är socialism enbart fortsättningen på den strävan att göra samhället till ett typiskt förhållande mellan personer, som i Västeuropa alltid associerats med de kristna traditionerna.”

”Den mest betydande upptäckten inom aktuell historisk och antropologisk forskning är att människans ekonomi som regel är försänkt i hennes sociala förhållanden. Hon handlar inte för att skydda sitt individuella intresse i att äga materiella tillhörigheter utan för att skydda sin sociala ställning, sina sociala anspråk, sina sociala tillgångar. Hon sätter värde på materiella ägodelar bara om de tjänar detta mål…det ekonomiska livet att styras av ickeekonomiska motiv.”

”I sista hand är det därför som marknadens kontroll av det ekonomiska livet får förkrossande konsekvenser för hela samhällsorganisationen; den innebär helt enkelt att samhället styrs som ett bihang till marknaden. Istället för att ekonomin är inbäddad i de sociala relationerna är de sociala relationerna inbäddade i det ekonomiska systemet.”

”Nationer och folk var bara dockor i en show som var långt bortom deras kontroll. De skyddade sig mot arbetslöshet och instabilitet med hjälp av centralbanker och tullar, kompletterade med in- och utvandringslagar. Dess uppfinningar var avsedda att motverka de nedbrytande effekter som frihandeln…”

Hans Norebrink

Läs mer: Funderingar, Google, HD, Dan Josefsson, Dagens Arena, BT,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements