Det är självklart så att vetenskap och religion går att förena

Religion innebär att man tolkar heliga böcker, heliga skrifter, tester, över generationer berättade föreställningar om världen och hur den ser ut. Tolkningar förändras över tid. Man kan ta bort sånt som inte passar och ta in nya berättelser, man kan fokusera på på ny berättelser och trossatser. Så har alla religioner alltid gjort och därför finns det en mängd olika varianter av alla religioner. Därför kan jag egentligen inte något problem med att kombinera vetenskap och religion.

Låt oss ta en sån enkel sakt som skapelseberättelsen. Faktum är att bibeln har två stycken. De är olika. En kristen måste alltså i praktiken  välja vilken man ska tro på.

1 Mosebok kapitel 1

1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

2 Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet.

3 Och Gud sade: »Varde ljus»; och det vart ljus.

4 Och Gud såg att ljuset var gott; och Gud skilde ljuset från mörkret.

5 Och Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det vart afton, och det vart morgon, den första dagen.

6 Och Gud sade: »Varde mitt i vattnet ett fäste som skiljer vatten från vatten.»

7 Och Gud gjorde fästet, och skilde vattnet under fästet från vattnet ovan fästet; och det skedde så.

8 Och Gud kallade fästet himmel. Och det vart afton, och det vart morgon, den andra dagen.

9 Och Gud sade: »Samle sig det vatten som är under himmelen till en särskild plats, så att det torra bliver synligt.» Och det skedde så.

10 Och Gud kallade det torra jord, och vattensamlingen kallade han hav. Och Gud såg att det var gott.

11 Och Gud sade: »Frambringe jorden grönska, fröbärande örter och fruktträd, som efter sina arter bära frukt, vari de hava sitt frö, på jorden.» Och det skedde så;

12 jorden frambragte grönska, fröbärande örter, efter deras arter, och träd som efter sina arter buro frukt, vari de hade sitt frö. Och Gud såg att det var gott.

13 Och det vart afton, och det vart morgon, den tredje dagen.

14 Och Gud sade: »Varde på himmelens fäste ljus som skilja dagen från natten, och vare de till tecken och till att utmärka särskilda tider, dagar och år,

15 och vare de på himmelens fäste till ljus som lysa över jorden.» Och det skedde så;

16 Gud gjorde de två stora ljusen, det större ljuset till att råda över dagen, och det mindre ljuset till att råda över natten, så ock stjärnorna.

17 Och Gud satte dem på himmelens fäste till att lysa över jorden,

18 och till att råda över dagen och över natten, och till att skilja ljuset från mörkret. Och Gud såg att det var gott.

19 Och det vart afton, och det vart morgon, den fjärde dagen.

20 Och Gud sade: »Frambringe vattnet ett vimmel av levande varelser; flyge ock fåglar över jorden under himmelens fäste.»

21 Och Gud skapade de stora havsdjuren och hela det stim av levande varelser, som vattnet vimlar av, efter deras arter, så ock alla bevingade fåglar, efter deras arter. Och Gud såg att det var gott.

22 Och Gud välsignade dem och sade: »Varen fruktsamma och föröken eder, och uppfyllen vattnet i haven; föröke sig ock fåglarna på jorden.»

23 Och det vart afton, och det vart morgon, den femte dagen.

24 Och Gud sade: »Frambringe jorden levande varelser, efter deras arter, boskapsdjur och kräldjur och vilda djur, efter deras arter.» Och det skedde så;

25 Gud gjorde de vilda djuren, efter deras arter, och boskapsdjuren, efter deras arter, och alla kräldjur på marken, efter deras arter. Och Gud såg att det var gott.

26 Och Gud sade: »Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika; och må de råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som röra sig på jorden.»

27 Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.

28 Och Gud välsignade dem; Gud sade till dem: »Varen fruktsamma och föröken eder, och uppfyllen jorden och läggen den under eder; och råden över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över alla djur som röra sig på jorden.»

29 Och Gud sade: »Se, jag giver eder alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med fröbärande trädfrukt; detta skolen I hava till föda.

30 Men åt alla djur på jorden och åt alla fåglar under himmelen och åt allt som krälar på jorden, vad som i sig har en levande själ, åt dessa giver jag alla gröna örter till föda.» Och det skedde så.

31 Och Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. Och det vart afton, och det vart morgon, den sjätte dagen.

1 Mosebok kapitel 2

Så blevo nu himmelen och jorden fullbordade med hela sin härskara.

2 Och Gud fullbordade på sjunde dagen det verk som han hade gjort; och han vilade på sjunde dagen från allt det verk som han hade gjort.

3 Och Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, därför att han på den dagen vilade från allt sitt verk, det som Gud hade gjort, när han skapade.

Ordningen i denna berättelse är vatten, ljus, land, växter, dag och natt, djur och människa.

Det var den första berättelsen. Här kommer nummer två:

1 Mosebok kapitel 2

Detta är berättelsen om den ordning i vilken allt blev till på himmelen och jorden, när de skapades, då när HERREN Gud gjorde jord och himmel.

5 Då bar jorden ännu ingen buske på marken, och ingen ört hade ännu skjutit upp på marken, ty HERREN Gud hade icke låtit regna på jorden, och ingen människa fanns, som kunde bruka jorden;

6 men en dimma steg upp från jorden och vattnade hela marken.

7 Och HERREN Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse.

8 Och HERREN Gud planterade en lustgård i Eden österut och satte däri människan som han hade danat.

9 HERREN Gud lät nämligen alla slags träd som voro ljuvliga att se på och goda att äta av växa upp ur marken, och livets träd mitt i lustgården, så ock kunskapens träd på gott och ont.

10 Och från Eden gick en flod ut, som vattnade lustgården; sedan delade den sig i fyra grenar.

11 Den första heter Pison; det är den som flyter omkring hela landet Havila, där guld finnes,

12 och det landets guld är gott; där finnes ock bdelliumharts och onyxsten.

13 Den andra floden heter Gihon; det är den som flyter omkring hela landet Kus.

14 Den tredje floden heter Hiddekel; det är den som har sitt lopp öster om Assyrien. Den fjärde floden är Frat.

15 Så tog nu HERREN Gud mannen och satte honom i Edens lustgård, till att bruka och bevara den.

16 Och HERREN Gud bjöd mannen och sade: »Av alla andra träd i lustgården må du fritt äta,

17 men av kunskapens träd på gott och ont skall du icke äta, ty när du äter därav, skall du döden dö.»

18 Och HERREN Gud sade: »Det är icke gott att mannen är allena. Jag vill göra åt honom en hjälp, en sådan som honom höves.»

19 Och HERREN Gud danade av jord alla markens djur och alla himmelens fåglar, och förde dem fram till mannen för att se huru denne skulle kalla dem; ty såsom mannen kallade var levande varelse, så skulle den heta.

20 Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt fåglarna under himmelen och åt alla markens djur. Men för Adam fann han icke någon hjälp, sådan som honom hövdes.

21 Då lät HERREN Gud en tung sömn falla på mannen, och när han hade somnat, tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött.

22 Och HERREN Gud byggde en kvinna av revbenet som han hade tagit av mannen, och förde henne fram till mannen.

23 Då sade mannen: »Ja, denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall heta maninna, ty av man är hon tagen.»

I denna berättelse är ordningen land (mark), vatten (hav), människa (fast bara en man), växter, djur, människans möjligheter att fortplanta sig (genom att skapa en kvinna).

Det är uppenbart inte samma berättelse även om de följer efter varandra i bibeln. Fortsättningen i Första Moseboken bygger på den andra mer konservativa berättelsen som ju är den som är problematisk ur jämställdhetssynpunkt. En troende kristen tycker väl antagligen inte att det är nåt som helst problem att kombinera dessa två berättelser, men de är två helt fundamentalt olika berättelser och man kan inte tro på bägge. De är inte kompatibla.

Tro och religion är alltså ett flexibla system. Så är det i kristendomen, så är det inom judendomen och så är det säkert också inom islam för att nämna de största religionerna i vår del av världen. Flexibiliteten innebär också att det är inga som helst problem att i alla fall kombinera den första av skapelseberättelserna med utvecklingsläran. Det är inga som helst problem att utifrån bibeln hävda att en dag för Gud är tusentals år, miljoner år eller vad som helst för människan. Det står dessutom i bibeln att det är så, i Psaltaren (Psalm 90:4):

Ty tusen år äro i dina ögon såsom  den dag som förgick igår; ja de är som en nattvakt.

Och i 2 Petrbusbrevet 3:8:

Men ett må icke vara fördolt för eder, mina älskade, detta, att ”en dag är för Herren” såsom tusen år, och tusen år såsom en dag.

Det finns alltså inga problem att förena kristendom med vetenskap. Det finns folk som tolkar bibeln annorlunda. Men helt klart är att bibelns motstridiga berättelser visar att det inte handlar om några od från nån allsmäktig, eller ens förmedlade från nån allsmäktig gud utan om en rad berättelser berättade och nedskrivna av människor. Vid olika tid, av olika människor, med olika budskap.

Läs också: Religionens minskande betydelse,

Intressant?
Bloggat: Humanisterna1, 2Sturmark, Xenosidian,
Borgarmedia: SVD1, 2, 3, 4,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements

2 Replies to “Det är självklart så att vetenskap och religion går att förena”

    1. Jag kan bar konstatera att kristna gör så. Och redan som barn, i söndagsskolan, reagerade jag på att det fanns två berättelse i bibeln. Men som sagt var, bibeln motsäger samtidigt all form av rationalitet genom att allt i stort sett kan tolkas på ett oändligt antal sätt. Varigenom religion blir helt meningslös annat än som vidskepelse.

Kommentarer inaktiverade.